Fiškálne usmernenia na rok 2024


Dátum: 08.03.2023

Obrázok k aktualite Fiškálne usmernenia na rok 2024
V dnešnom oznámení Komisie sa stanovujú predbežné fiškálne usmernenia na rok 2024. Fiškálne politiky by sa vo všetkých členských štátoch mali celkovo zamerať na strednodobú udržateľnosť dlhu, ako aj na podporu udržateľného a inkluzívneho rastu. Dnešné usmernenia majú slúžiť ako podklad pre prípravu programov stability a konvergenčných programov členských štátov. Na jar budú nasledovať fiškálne odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré budú pre Komisiu základom pre monitorovanie fiškálnych výsledkov, počnúc návrhmi rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2024, ktoré Komisia posúdi túto jeseň. Aktualizované usmernenia budú naďalej odrážať globálnu hospodársku situáciu, osobitnú situáciu každého členského štátu, pokrok v diskusii o prebiehajúcom preskúmaní správy hospodárskych záležitostí a o smerovaní v Rade.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Otázky a odpovede týkajúce sa fiškálnych usmernení na rok 2024
Oznámenie o fiškálnych usmerneniach na rok 2024
Oznámenie o usmerneniach pre reformu rámca správy hospodárskych záležitostí EÚ

Skočiť na hlavné menu