Finančné zdroje EÚ pre výskum a inovácie obmedzuje nedostatočná koordinácia


Dátum: 21.11.2022

Obrázok k aktualite Finančné zdroje EÚ pre výskum a inovácie obmedzuje nedostatočná koordinácia
Synergie medzi multimiliardovým programom EÚ v oblasti výskumu Horizont 2020 a európskymi štrukturálnymi fondmi (EŠIF) nie sú plne využité. Vyplýva to z pondelňajšej správy Európskeho dvora audítorov (EDA).

Audítori skonštatovali, že Európska komisia a orgány, ktoré riadia finančné prostriedky v krajinách EÚ, nespolupracujú dôsledne a orgány spravujúce fondy v členských štátoch často pracujú v rozčlenených, uzavretých štruktúrach, ktoré im bránia využívať financie tak, aby sa navzájom dopĺňali. Obmedzuje sa tak realizácia a dosah súvisiacich investícií do výskumu a inovácií.

V rokoch 2014 až 2020 venovala EÚ na oblasť výskumu a inovácií 12 % svojho rozpočtu, viac než kedykoľvek predtým. Z toho 76,4 miliardy eur pochádzalo z programu Horizont 2020 a takmer 41 miliárd eur z fondov EŠIF. Audítori kontrolovali, či eurokomisia a riadiace orgány v krajinách EÚ podnikli kroky potrebné na vytvorenie synergií medzi týmito zdrojmi financovania.

"V čase, keď občania závisia od našich výskumných pracovníkov a inovátorov v toľkých životne dôležitých oblastiach, od vývoja vakcín až po energetiku, zelenú a digitálnu transformáciu, musíme do maximálnej možnej miery zvýšiť dosah financovania v oblasti výskumu a vývoja," uviedla Ivana Maletičová, členka EDA zodpovedná za tento audit. Spresnila, že Horizont 2020 a EŠIF sa na prvý pohľad môžu zdať ako "dva odlišné svety", ktoré majú málo spoločného, avšak ich vplyv môže byť väčší, ak sa budú dopĺňať. A na to je potrebná spolupráca od začiatku, pri koncipovaní programov aj pri ich vykonávaní.

Audítori zistili, že v období 2014 – 2020 ešte nebolo prítomných niekoľko faktorov, ktoré by vytvorili synergie medzi zdrojmi financovania, neboli napríklad dobre zosúladené pravidlá fondov. Komisia to zlepšila v období 2021 – 2027, zatiaľ však nie je jasné, či budú mať zmeny očakávaný vplyv.

Po druhé, spolupráca medzi eurokomisiou a členskými štátmi a v rámci jednotlivých členských štátov bola často nerovnomerná. Do tretice, do marca 2022 neexistovala žiadna ucelená databáza všetkých projektov financovaných z EŠIF. Databáza, ktorá bola zavedená odvtedy, stále nie je kompatibilná s databázou programu Horizont 2020. Štvrtým faktorom boli odborné znalosti a riadiace kapacity riadiacich orgánov v krajinách EÚ, o ktorých sa zistilo, že neboli dostatočné.

Podľa EDA v strategických plánoch fondov EŠIF nie je veľa zmienok o synergiách s programom Horizont 2020. Audítori zistili, že jedným z hlavných dôvodov nedosiahnutia synergií bola skutočnosť, že riadiace orgány pre fondy EŠIF jednoducho nevedeli, ako dosiahnuť synergie, alebo ako sa dostať k výsledkom projektov programu Horizont 2020, čo znamená premrhanú príležitosť, pri ktorej sa mohli výsledky výskumu a inovácií preniesť do praxe.

Ďalším príkladom je známka výnimočnosti, značka kvality pre pozitívne hodnotené návrhy v programe Horizont 2020, ktoré neboli financované pre nedostatok zdrojov. Môže uľahčiť financovanie z fondov EŠIF, využívala sa však len v malej miere.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu