Fiľakovo: Do projektu integrácie dlhodobo nezamestnaných sa zapojilo asi 40 ľudí


Dátum: 24.11.2023

Obrázok k aktualite Fiľakovo: Do projektu integrácie dlhodobo nezamestnaných sa zapojilo asi 40 ľudí
Do projektu zameraného na integráciu znevýhodnených sociálnych skupín na trh práce sa vo Fiľakove v uplynulých mesiacoch zapojilo približne 40 ľudí. Organizácia PRACOV n.o. pomáhala dlhodobo nezamestnaným formou školení a personalizovaného prístupu pri získavaní nových zručností. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Fiľakovo Klaudia Mikuš Kovácsová. "V rámci projektu sme pracovali s miestnymi nezamestnanými z Fiľakova s účelom zvýšiť ich zamestnateľnosť. Silným partnerom projektu bolo aj mesto.

Prvé výsledky sú nádejné, ale finálny rozsudok o úspešnosti projektu budeme vedieť povedať až po uplynutí nejakého času. Vtedy sa ukáže, či sa ľuďom, ktorí boli súčasťou projektu, podarí udržať sa v práci aj dlhodobo," priblížil za organizátorov projektu Ábel Ravasz s tým, že situáciu budú ďalej monitorovať. Organizácia PRACOV n.o. na projekte spolupracovala s Nadáciou Szív a Szívért Alapítvány z Maďarska. Projekt bol zameraný na dve skupiny ohrozené pretrvávajúcou marginalizáciou, a to nezamestnaných s nízkymi pracovnými príležitosťami a nezamestnaných, ktorí sú ohrození aj rizikom straty bývania. Cieľom bolo poskytnúť ľuďom školenia posilňujúce ich sebaúctu, pracovné zručnosti a návyky či komunikačné zručnosti.

Cezhraničný projekt integrácie dlhodobo nezamestnaných bol súčasťou Akčného plánu zamestnanosti po osi R2 a M3, na ktorom spolupracovalo mesto Fiľakovo s maďarskou Agentúrou rozvoja Novohradu. Financovaný bol z európskych zdrojov sumou viac ako 170.000 eur s cieľom zlepšiť šance a možnosti uchádzačov o zamestnanie. "Dôležitou súčasťou ekonomického rozvoja regiónu je i podpora pripravenosti pracovnej sily, ktorá v súčasnosti nezodpovedá očakávaniam zamestnávateľov. Do regiónu je problém prilákať zamestnávateľov, ktorých hlavnou investičnou podmienkou je dostatok pripravenej a kvalitnej pracovnej sily," skonštatovala projektová manažérka Tímea Kovács.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu