Eurozdroje v dvoch operačných programoch vzrástli o vyše sto miliónov eur, v Bruseli odsúhlasili zmeny


Dátum: 09.08.2022

Obrázok k aktualite Eurozdroje v dvoch operačných programoch vzrástli o vyše sto miliónov eur, v Bruseli odsúhlasili zmeny
Európska komisia v rámci iniciatívy REACT-EU na podporu eliminovania vplyvov pandémie koronavírusu už schválila zmeny dvoch operačných programov s navýšením finančných prostriedkov o viac ako sto miliónov eur. V Operačnom programe (OP) Ľudské zdroje predstavuje ďalší nárast alokácie približne 66,5 mil. eur a v Integrovanom regionálnom operačnom programe takmer 41 mil. eur. Vyplýva to z informácie o čerpaní fondov Európskej únie k 31. júlu tohto roka na portáli Ministerstva financií SR.

Na schválenie Európskej komisii bola predložená aj revízia Operačného programu Efektívna verejná správa so zvýšením zdrojov zhruba o 18 mil. eur. Tieto úpravy súvisia s druhou tranžou prostriedkov REACT-EU v celkovej výške cez 125 mil. eur schválených vlani v novembri. Prvá tranža v rámci tejto iniciatívy z rozpočtu Európskej únie dosiahla objem 597 mil. eur, z tejto sumy išlo do Operačného programu Ľudské zdroje približne 317 mil. eur, do Integrovaného regionálneho operačného programu necelých 195 mil. eur a do Operačného programu Efektívna verejná správa vyše 85 mil. eur.

„V apríli 2022 Európska komisia zaslala na účty Ministerstva financií SR dodatočné zálohové platby zo zdrojov REACT-EU vo výške 193,6 mil. eur (z toho pre OP Ľudské zdroje 107,7 mil. eur, Integrovaný regionálny OP 66,3 mil. eur a OP Efektívna verejná správa 19,6 mil. eur),“ uviedol rezort financií. „Dodatočné zálohové platby sú určené pre najviac zasiahnuté členské štáty utečeneckou krízou, pričom poskytuje dočasnú dodatočnú likviditu pre členské štáty,“ dodalo ministerstvo.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu