Európska zelená dohoda: EÚ sa dohodla na novom predpise o udržateľnejších a recyklovateľnejších batériách


Dátum: 12.12.2022

Obrázok k aktualite Európska zelená dohoda: EÚ sa dohodla na novom predpise o udržateľnejších a recyklovateľnejších batériách
Komisia víta predbežnú politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou, ktorej cieľom je, aby sa všetky batérie uvádzané na trh EÚ stali udržateľnejšími, bezpečnejšími a aby boli v súlade so zásadami obehového hospodárstva. Dohoda vychádza z návrhu Komisie z decembra 2020 a rieši sociálne, hospodárske a environmentálne otázky týkajúce sa všetkých druhov batérií. Kľúčovým úspechom v rámci Európskej zelenej dohody je nový právny predpis, ktorý zabezpečuje udržateľnosť batérií počas celého ich životného cyklu – od získavania materiálov až po ich zber, recykláciu a zmenu účelu. Po nadobudnutí účinnosti nového právneho predpisu sa od roku 2024 postupne zavedú požiadavky na udržateľnosť z hľadiska uhlíkovej stopy, recyklovaného obsahu a výkonnosti a trvanlivosti. Komplexnejší regulačný rámec pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu sa začne uplatňovať do polovice roka 2025, pričom sa časom zavedú vyššie ciele zberu. V prípade prenosných batérií bude cieľ stanovený na 63 % do roku 2027 a 73 % do roku 2030, zatiaľ čo v prípade batérií pre ľahké dopravné prostriedky bude cieľ stanovený na 51 % do roku 2028 a 61 % do roku 2031. Všetky zozbierané batérie sa musia recyklovať a musia sa dosiahnuť vysoké úrovne zhodnocovania, najmä pokiaľ ide o cenné materiály ako meď, kobalt, lítium, nikel a olovo. Ciele materiálového zhodnocovania v prípade lítia budú stanovené na 50 % do roku 2027 a 80 % do roku 2031. Podniky, ktoré uvádzajú batérie na vnútorný trh EÚ, budú musieť preukázať, že materiály použité na ich výrobu boli získané zodpovedne.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa

Skočiť na hlavné menu