Európska panelová diskusia občanov o boji proti nenávisti v spoločnosti


Dátum: 04.04.2024

Obrázok k aktualite Európska panelová diskusia občanov o boji proti nenávisti v spoločnosti
Zajtra začína európska panelová diskusia občanov o riešení problému nenávisti v spoločnosti. 150 občanov náhodne vybraných zo všetkých 27 členských štátov sa stretne, aby preskúmali základné príčiny nenávisti a spôsoby ich riešenia. Cieľom panelovej diskusie občanov je vypracovať odporúčania, ako budovať mosty medzi roztrieštenými skupinami a komunitami. Panelová diskusia občanov určí možné politické opatrenia, ako aj všetkých relevantných aktérov, ktorí by mali byť zapojení na rôznych úrovniach, ako sú subjekty s rozhodovacou právomocou, občianska spoločnosť, súkromný sektor a občania. Výsledkom panelu bude v konečnom dôsledku zoznam odporúčaní, ktoré podporia budúcu prácu Európskej komisie v boji proti nenávistným prejavom a trestným činom z nenávisti. Táto európska panelová diskusia občanov nadväzuje na oznámenie z roku 2023 s názvom „Nenávisť tu nemá miesto: Európa zjednotená proti nenávisti“, ktoré v decembri 2023 prijala Európska komisia a vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell. V oznámení sa vyzýva na vytvorenie celoeurópskeho priestoru pre dialóg, ktorý by spájal občanov z celej Európskej únie.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa

Skočiť na hlavné menu