Európska komisia spresnila, ako chce pracovne nadviazať na výsledky CoFoE


Dátum: 17.06.2022

Obrázok k aktualite Európska komisia spresnila, ako chce pracovne nadviazať na výsledky CoFoE
Európska komisia (EK) v piatok popoludní objasnila, ako môže pracovne nadviazať na výsledok Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Informoval o tom spravodajca TASR v Bruseli.

Po roku priamych rokovaní s občanmi sa konferencia skončila 9. mája 2022. Na záverečnom ceremoniáli v Štrasburgu predsedovia Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Európskej rady dostali od účastníkov CoFoE záverečnú správu obsahujúcu 49 širších návrhov a 326 individuálnych opatrení.

Návrhy, ktoré pokrývajú deväť širokých tém, boli založené na odporúčaniach občanov počas európskych občianskych panelov a národných občianskych panelov a na nápadoch zozbieraných prostredníctvom viacjazyčnej digitálnej platformy.

Hoci konferencia priniesla "kvantitu aj kvalitu" návrhov, jej úspech bude závisieť od zmien, ktoré môže priniesť. V tomto duchu sa EK spolu s europarlamentom a Európskou radou v spoločnom vyhlásení z marca 2021 zaviazali, že každá z inštitúcií bude konať v rámci svojich právomocí a v súlade so zmluvami o fungovaní EÚ.      

Piatkové oznámenie EK je prvým krokom v rámci opatrení, ktoré chce prijímať. Komisia ponúka posúdenie toho, čo je potrebné urobiť v nadväznosti na návrhy konferencie, poskytuje prehľad o ďalších krokoch a stanovuje, ako sa čo najlepšie poučiť z CoFoE a ako začleniť "participatívnu demokraciu" do politiky a tvorby právnych predpisov EÚ. EK napríklad na základe úspechu panelov európskych občanov umožní týmto panelom rokovať a vydávať odporúčania pred určitými kľúčovými návrhmi v rámci širšej tvorby politiky a v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila, že európski občania inštitúciám EÚ poskytli bohaté a rozsiahlejšie nápady na zlepšenie fungovania Únie. Konkrétne išlo o 49 podrobných návrhov a viac ako 300 opatrení na zlepšenie každodenného života a vybudovanie lepšej budúcnosti.

"Sľúbili sme, že budeme na to odpovedať. Dnešné oznámenie je prvým krokom k tomu, aby sme vždy stáli pri tých, ktorí chcú reformovať Úniu k lepšiemu," opísala situáciu šéfka eurokomisie.

Komisia sa domnieva, že na to, aby bolo hodnotenie návrhov dôveryhodné, treba rešpektovať to, čo sa navrhuje – bez akéhokoľvek prehodnocovania alebo výberu z predložených návrhov. To je uvedené aj v prílohe k oznámeniu EK. Celkom 49 návrhov je rozdelených do rovnakých tematických oblastí, ktoré vybrala CoFoE, pričom pre každú oblasť je uvedené hodnotenie EK.

V prílohe sú uvedené štyri kategórie odpovedí: existujúce iniciatívy, ktoré sa už zaoberajú návrhmi občanov (napríklad európsky zákon o klíme); tie, ktoré už navrhla EK a ktoré posudzujú Európsky parlament a Rada EÚ (napríklad Nový pakt o azyle a migrácii); plánované legislatívne návrhy; úvahy konferencie (napríklad nový zákon EÚ o slobode médií) a nakoniec úplne nové iniciatívy alebo oblasti práce inšpirované návrhmi občanov, ktoré patria do kompetencie eurokomisie (napríklad otázky súvisiace s duševným zdravím).

Prvý súbor nových návrhov EK bude predstavený v septembri v Štrasburgu na pôde europarlamentu počas prejavu o stave Únie, ktorý prednesie predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Pôjde o súbor návrhov, ktoré budú zahrnuté do pracovného programu Európskej komisie na rok 2023 a na nasledujúce roky.

V nadväznosti na to eurokomisia zabezpečí, aby sa nové reformy a politiky vzájomne nevylučovali z diskusií o potrebe zmeny zmlúv o fungovaní EÚ. Komisia spresnila, že na jeseň tohto roka pripraví konferenciu zameranú na spätnú väzbu o CoFoE a to v snahe, aby boli občania, ktorí sa tohto procesu zúčastnili, informovaní o ďalších krokoch a aby sa udržala dynamika tohto procesu. Toto podujatie bude príležitosťou na priamu komunikáciu s občanmi a vysvetlenie toho, ako tri hlavné inštitúcie EÚ sledujú a zabezpečujú pokrok v danej fáze procesu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu