Európska komisia spolupracuje s členskými štátmi na vytvorení spoločného cloudu pre kultúrne dedičstvo Európy


Dátum: 21.06.2022

Obrázok k aktualite Európska komisia spolupracuje s členskými štátmi na vytvorení spoločného cloudu pre kultúrne dedičstvo Európy

Európska komisia (EK) v utorok začala dialóg s členskými štátmi o spolupráci na vytvorení spoločného cloudu pre kultúrne dedičstvo. Ten má pomôcť uchovať európske kultúrne bohatstvo prostredníctvom digitálnej infraštruktúry, pričom jeho cieľom je podporovať spoluprácu medzi kultúrnymi, tvorivými a technologickými odvetviami a ich spoločnú tvorbu. EK o tom informuje na svojej webstránke.

Spoločný cloud bude predstavovať jedinečnú infraštruktúru, ktorá umožní bezprecedentnú interdisciplinárnu a širokú spoluprácu medzi odborníkmi, ako sú akademickí pracovníci v oblasti kultúrneho dedičstva, kurátori, archivári a reštaurátori, a poskytne špičkové technológie na digitalizáciu artefaktov, výskum umeleckých diel a zdokumentovanie údajov. To značne pomôže zachovaniu, ochrane a obnove kultúrneho dedičstva a dodá im nový digitálny rozmer. Cloud by mal tiež uľahčiť prístup k pokročilým technológiám a odstrániť prekážky pre menšie inštitúcie alebo inštitúcie vo vzdialenejších lokalitách.

Vývoj cloudu sa uskutoční v rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027). Na cloud vyčlenili rozpočet vo výške 110 miliónov eur. Komisia bude úzko spolupracovať s členskými štátmi na príprave pracovného programu Horizont Európa na zavedenie štruktúry, služieb a nástrojov pre cloudovú infraštruktúru. Vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov je naplánované na roky 2023 a 2024.

Zdro: SITA


Skočiť na hlavné menu