Európska komisia navrhla reformu ekonomického riadenia Európskej únie


Dátum: 26.04.2023

Obrázok k aktualite Európska komisia navrhla reformu ekonomického riadenia Európskej únie
Európska komisia (EK) v stredu predstavila legislatívne návrhy na implementáciu reformy ekonomického riadenia Európskej únie (EÚ), ktorá je najkomplexnejšia od ekonomickej a finančnej krízy. Hlavným cieľom týchto návrhov je posilnenie udržateľnosti verejného dlhu a podpora udržateľného a inkluzívneho rastu všetkých členských štátov Únie prostredníctvom reforiem a investícií. EK o tom informovala na svojej internetovej stránke.

Návrhy sa zaoberajú nedostatkami terajšieho rámca. Do úvahy berú nutnosť redukcie podstatne zvýšených úrovní verejného dlhu. Založené sú na poučeniach z reakcie EÚ na koronakrízu a pripravujú Úniu pre budúce výzvy prostredníctvom podpory pokroku smerom k zelenej, digitálnej, inkluzívnej a odolnej ekonomike. Členské krajiny EÚ budú navrhovať a predkladať plány na najmenej štvorročné obdobie, v ktorých stanovia svoje fiškálne ciele, opatrenia na riešenie makroekonomických nerovnováh a prioritné reformy a investície.

Pre každý členský štát s deficitom verejných financií nad úrovňou 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo verejným dlhom nad hranicou 60 % HDP Komisia zverejní konkrétnu „technickú trajektóriu". Táto trajektória sa bude snažiť zabezpečiť, že dlh zo strednodobého hľadiska dôveryhodne smeruje nadol alebo zostáva na rozumnej úrovni a že deficit verejných financií zostane na úrovni 3 % HDP alebo sa zníži pod ňu. Pre členské štáty s deficitom verejných financií pod hranicou 3 % HDP a verejným dlhom pod úrovňou 60 % HDP Komisia poskytne technické informácie na zabezpečenie, že deficit verejných financií v strednodobom horizonte zostane pod hranicou 3 % HDP.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu