Eurokomisia navrhuje zmenu rozpočtu EÚ na rok 2024 kvôli plneniu priorít


Dátum: 01.03.2024

Obrázok k aktualite Eurokomisia navrhuje zmenu rozpočtu EÚ na rok 2024 kvôli plneniu priorít
Európska komisia (EK) v piatok schválila návrh na zmenu rozpočtu Európskej únie (EÚ) na rok 2024 s cieľom zohľadniť zmeny vykonané v nadväznosti na dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi (Rada EÚ) o revízii viacročného finančného rámca na roky 2021 - 2027. Komisia spresnila, že pozmenený rozpočet umožní Únii pokračovať v plnení spoločných priorít v tomto roku v prospech európskych občanov, ako aj v prospech obyvateľov mimo EÚ. Posilní podporu Ukrajine, zvýši investície do kritických technológií a obrany a poskytne dodatočné zdroje na podporu partnerov na západnom Balkáne.


Rozpočet EÚ bude takisto lepšie pripravený pomáhať členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami a krajinám, ktoré čelia humanitárnym krízam. Zmena ročného rozpočtu EÚ na rok 2024 predstavuje zvýšenie o viac ako 5,8 miliardy eur. Dodatočné financie by mali ísť na posilnenie Nástroja pre Ukrajinu a uvoľnenie prostriedkov z ukrajinskej rezervy v sume 4,8 miliardy eur. Takisto na posilnenie Európskeho obranného fondu v rámci Platformy strategických technológií pre Európu (STEP) o 376 miliónov eur, na posilnenie európskej rezervy na solidaritu a rezervy na núdzovú pomoc o 365 miliónov eur a na posilnenie Nástroja na podporu reforiem a rastu pre západný Balkán o 501 miliónov eur. Týka sa aj úpravy rezervy Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie. Komisia už predložila návrh opravného rozpočtu Európskemu parlamentu a Rade EÚ na schválenie. Upozornila, že od prijatia dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 v roku 2020 Únia čelí viacerým bezprecedentným a neočakávaným výzvam od invázie Ruska na Ukrajinu a nárastu migrácie po pandémii ochorenia COVID-19 až po zrýchlenie inflácie a zvýšenie úrokových sadzieb. Riešenie uvedených výziev viedlo k vyčerpaniu zdrojov z rozpočtu EÚ, čo bráni schopnosti Únie riešiť najnaliehavejšie výzvy. Komisia v júni 2023 navrhla posilniť dlhodobý rozpočet EÚ, lídri členských krajín 1. februára potvrdili všetky priority návrhu EK a dohodli sa na revízii dlhodobého rozpočtu spolu s vytvorením Nástroja pre Ukrajinu a platformy STEP.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu