Eurokomisia má usmernenia, ako uplatňovať mechanizmus podmienenosti


Dátum: 02.03.2022

Obrázok k aktualite  Eurokomisia má usmernenia, ako uplatňovať mechanizmus podmienenosti
Európska komisia (EK) prijala v stredu usmernenia o všeobecnom režime podmienenosti, ktorého cieľom je chrániť rozpočet EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu. Komisia v usmerneniach podrobne vysvetľuje, ako bude uplatňovať nariadenie vrátane toho, ako budú chránené práva konečných príjemcov a príjemcov finančných prostriedkov EÚ.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že právny štát je "lepidlo", ktoré spája krajiny EÚ a je základom jednoty eurobloku. Podľa jej slov v stredu prezentované usmernenia prinesú ďalšie potrebné objasnenia, keďže eurokomisia rieši každé porušenie zásad právneho štátu spojené s čerpaním rozpočtu EÚ. "Musíme zabezpečiť, aby sa každé euro a každý cent vynaložil na správny účel a v súlade so zásadami právneho štátu," uviedla.

Eurokomisár zodpovedný za rozpočet a administratívu Johannes Hahn odkázal, že EÚ nemôže robiť ústupky, pokiaľ ide o ochranu jej finančných záujmov a jej základných hodnôt. Upozornil,  že Únia s nariadením o podmienenosti získala ďalší nástroj v dobe, keď hospodári s najväčším rozpočtom v histórii. "Ak budú splnené podmienky tohto nariadenia, budeme konať rozhodným spôsobom," odkázal.

V usmerneniach sa podrobne vysvetľuje, ako sa bude nariadenie uplatňovať. Vysvetlené sú podmienky na prijatie opatrení vrátane otázky, čo by mohli byť príslušné porušenia zásad právneho štátu, a ako sa bude posudzovať, či tieto porušenia dostatočne priamym spôsobom ovplyvňujú finančné záujmy EÚ. Objasňuje sa aj komplementárnosť medzi nariadením o podmienenosti a inými nástrojmi na ochranu rozpočtu EÚ vrátane rozpočtových pravidiel EÚ a pravidiel platných v jednotlivých odvetviach. Sem patria pravidlá pre fondy v rámci politiky súdržnosti či spoločnej poľnohospodárskej politiky a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je základným prvkom ozdravného plánu po koronakríze.

Usmernenia EK vysvetľujú aj potrebu, aby navrhované opatrenia boli primerané, vhodné a potrebné na riešenie predmetnej problematiky. Stanovujú tiež kroky, ktoré treba vykonať pred navrhnutím opatrení, ako aj potrebu chrániť práva konečných príjemcov alebo prijímateľov finančných prostriedkov EÚ, keďže krajiny EÚ by mali za každých okolností naďalej uskutočňovať platby v rámci programov alebo fondov EÚ.

Usmernenia boli vypracované po konzultáciách s Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ a zohľadňujú sa v nich aj rozsudky Súdneho dvora EÚ vo veciach žaloby Maďarska a Poľska, ktoré napadlo legitímnosť všeobecného režimu podmienenosti.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu