EUROFONDY: Pre dofinancovanie projektov netreba vyhlasovať nové výzvy


Dátum: 28.06.2023

Obrázok k aktualite EUROFONDY: Pre dofinancovanie projektov netreba vyhlasovať nové výzvy

Ľahšie financovanie projektov z eurozdrojov a zo štátneho rozpočtu umožní v Národnej rade SR v stredu schválená vládna novela zákona o podpore regionálneho rozvoja. Najväčšou zmenou je možnosť priameho zazmluvnenia, pričom pre dofinancovanie už predtým zazmluvnených projektov nebude potrebné nanovo vyhlasovať výzvy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) informovalo, že po novom poskytovateľ nebude musieť vyhlasovať výzvu a prijímateľ nebude musieť predkladať žiadosť, prebehne iba jednoduché posúdenie administratívnych podmienok. „Proces fázovania sa tak zjednoduší a zrýchli,“ uviedol dočasne poverený minister investícií Peter Balík.

Menia sa zároveň zákony upravujúce poskytovanie príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a prostriedkov Európskej únie. Z nových eurofondov bude možné priamo zazmluvniť projekty, ktoré sa nestihnú celé dokončiť včas zo starých eurofondov, teda do konca roka 2023. „Fázovanie projektov je dôležitým opatrením, ktoré sme prijali na záchranu eurofondov v dobiehajúcom programovom období. Vďaka našej novele bude možné dokončenie projektov, ktoré sa nestihnú celé zrealizovať do konca tohto roka, financovať z nových eurofondov z Programu Slovensko,“ priblížil Balík. Zabráni sa tak podľa neho prepadnutiu významnej časti starých eurofondov a zachránia sa projekty, od ktorých by inak prijímatelia museli odstúpiť.

Novela o podpore regionálneho rozvoja vytvára možnosti na lepšiu reakciu na nepredvídateľné situácie, ako nárast cien hlavne stavebných materiálov či energií, a to zavedením poskytovania finančných prostriedkov na dofinancovanie projektov. „Vďaka schválenej novele sa zjednotia všetky pravidlá pri poskytovaní dotácií a eurofondov. Vznikne tak jednotný strategický dokument aj pre najmenej rozvinuté okresy, ale aj pre integrované územné investície,“ priblížila štátna tajomníčka ministerstva investícií Barbora Lukáčová. „Partneri si tak budú môcť strategicky plánovať svoje investičné priority bez ohľadu na to, či budú financované z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu,“ dodala.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu