EUROFONDY: Na refundáciu kompenzácií zvýšených cien energií pre zraniteľné domácnosti pôjde skoro 575 miliónov eur


Dátum: 18.10.2023

Obrázok k aktualite EUROFONDY: Na refundáciu kompenzácií zvýšených cien energií pre zraniteľné domácnosti pôjde skoro 575 miliónov eur

Takmer 575 miliónov eur zo zdrojov Európskej únie pôjde na refundáciu vyplatených kompenzácií zvýšených cien energií pre zraniteľné domácnosti. Ministerstvo dopravy SR poskytne tieto prostriedky na základe uzavretej zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku Ministerstvu hospodárstva SR v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020.

Nová prioritná os tohto programu - podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE) - zahŕňa uvedenú sumu určenú na zníženie negatívnych dôsledkov energetickej krízy na ohrozené skupiny. Ku koncu septembra z nej nebola vyčerpaná žiadna časť. Zmluva o financovaní 100 % oprávnených výdavkov na tento účel je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

Ministerstvo dopravy je riadiacim orgánom celého OPII s 15 prioritnými osami, pričom priamo zodpovedá za čerpanie eurozdrojov v šiestich častiach tohto programu zameraných na dopravné projekty. Sprostredkovateľmi a zodpovednými za ďalšie časti programu sú viaceré iné ministerstvá. Celková alokácia zdrojov EÚ v OPII zostala v objeme viac ako 6 miliárd eur, ich čerpanie k 30. septembru dosiahlo 4,6 miliardy eur, teda skoro 77 % z určenej sumy. Zostávalo tak využiť ešte 1,4 miliardy eur.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu