Eurobarometer: Plán obnovy pre Európu (NextGenerationEU) je úzko zosúladený s očakávaniami a potrebami občanov


Dátum: 31.01.2023

Obrázok k aktualite Eurobarometer: Plán obnovy pre Európu (NextGenerationEU) je úzko zosúladený s očakávaniami a potrebami občanov
Včerajší prieskum Eurobarometra ukazuje, že viac ako sedem z desiatich respondentov (74 %) podporuje zásadu solidarity, ktorá je základom nástroja NextGenerationEU. Veľká väčšina, takmer dve tretiny respondentov (64 %), takisto súhlasí s tým, že platby členským štátom v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, hlavného nástroja NextGenerationEU, by mali byť podmienené dosiahnutím dohodnutých reforiem a investícií. Na otázku, ktoré oblasti politiky by mali dostať najväčšiu podporu EÚ, respondenti uprednostňujú zdravie (57 %), po ktorých tesne nasledujú energetika, environmentálne otázky a klimatická zmena (48 %) a zamestnanosť a zlepšovanie pracovných podmienok (37 %). Oblasti, ktoré uprednostňujú občania, vo všeobecnosti zodpovedajú šiestim pilierom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, čo odráža úzke prepojenie medzi návrhom nástroja a očakávaniami a potrebami občanov. 66 % respondentov sa domnieva, že nástroj NextGenerationEU bude mať pozitívny vplyv na budúce generácie. 61 % všetkých respondentov je názoru, že plán povedie k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest. A napokon, tri štvrtiny respondentov (75 %) podporujú plán REPowerEU, ktorý vychádza z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s cieľom pomôcť členským štátom dosiahnuť väčšiu energetickú nezávislosť od Ruska.
 
Ako to vidia Slováci:
  • 30 % respondentov zo Slovenska (v EÚ27 je to 33 %) počulo o nástroji NextGenerationEU.
  • 71 % opýtaných Slovákov podporuje zásadu solidarity nástroja NextGenerationEU.
  • 57 % opýtaných súhlasí, aby platby členským štátom boli podmienené dosiahnutím dohodnutých reforiem a investícií.
  • 67 % Slovákov si myslí, že najväčšiu podporu by mali dostať oblasti zamerané na zdravie.
  • Zamestnanosť a zlepšovanie pracovných podmienok je kľúčové pre 47 % opýtaných.
  • 39 % respondentov preferuje podporu pre energetiku, environmentálne otázky a klimatickú zmenu.
  • Podporu plánu REPowerEU vyjadrila viac ako polovica (55 %) Slovákov.
 
Podrobnosti:
Výsledky Eurobarometra
 

Skočiť na hlavné menu