EUROBAROMETER: 82 percent ľudí na Slovensku vníma vplyv EÚ na ich každodenný život


Dátum: 06.06.2023

Obrázok k aktualite EUROBAROMETER:  82 percent ľudí na Slovensku vníma vplyv EÚ na ich každodenný život
82 percent ľudí na Slovensku vníma vplyv EÚ na ich každodenný život, pričom štvrtina občanov SR sa zaujíma aj o najbližšie európske voľby. Z výsledkov Eurobarometra, ktoré dnes zverejnili na webstránke Európskeho parlamentu (EP) tiež vyplynulo, že s podporou Ukrajiny zo strany EÚ je spokojných 45 percent občanov Slovenska. Spokojnosť s ochranou demokracie a právneho štátu prejavilo 46 percent obyvateľov SR.

Ako ďalej z prieskumu vyplynulo, 37 percent respondentov z celej EÚ považuje obranu demokracie za prioritu, ktorej by sa mal EP venovať, pre 28 percent opýtaných v EÚ je prioritou ochrana ľudských práv v EÚ a na celom svete a pre 27 percent je prioritou sloboda prejavu a myslenia. Na Slovensku je však poradie tém, ktoré by mal EP obhajovať iné. Na prvých priečkach na Slovensku skončili sloboda pohybu, ktorú ako prioritu vníma 32 percent opýtaných a sloboda prejavu a myslenia, rovnako 32 percent respondentov. 30 percent vníma ako jednu z najdôležitejších tém EP ochranu ľudských práv a 25 percent obranu demokracie. Spokojnosť s tým, ako funguje demokracia v EÚ, vyjadrilo 54 percent opýtaných z celej Únie a 37 percent respondentov zo Slovenska. 55 percent občanov Slovenska vyjadrilo svoju spokojnosť s možnosťou zúčastňovať sa na politickom živote a 53 percent vyjadrilo spokojnosť s rozmanitosťou médií. Obyvatelia Slovenska sú menej spokojní s bojom proti dezinformáciám (29 percent) a korupcii (24 percent). Ako ďalej výsledky prieskumu ukázali, na Slovensku si uvedomuje 82 percent opýtaných vplyv EÚ na každodenný život, pričom 21 percent považuje tento vplyv za výrazný.

V súvislosti s početnými krízami uplynulých rokov vníma 52 percent respondentov zo Slovenska pokles svojej životnej úrovne s očakávaním, že sa to v budúcom roku nezmení. 34 percent zatiaľ taký pokles nepocítilo, ale očakáva, že k nemu dôjde v priebehu nasledujúceho roka. 84 percent opýtaných na Slovensku vyjadrilo nespokojnosť s tým, ako krajina riešila krízu životných nákladov a 72 percent opýtaných je nespokojných s opatreniami, ktoré na zmiernenie situácie prijala EÚ. Občania Slovenska si želajú, aby sa EP venoval najmä podpore hospodárstva a vytváraniu nových pracovných miest (40%), boju proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (36 percent) obrane a bezpečnosť EÚ vrátane ochrany vonkajších hraníc (34 percent), verejnému zdraviu (33 percent) a poľnohospodárska politika (33 percent).

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu