EU20-Na dopravné projekty pritiekli z EÚ miliardy eur, pribudli diaľnice, obnovené cesty, železnice aj vlaky


Dátum: 03.05.2024

Obrázok k aktualite EU20-Na dopravné projekty pritiekli z EÚ miliardy eur, pribudli diaľnice, obnovené cesty, železnice aj vlaky
Slovensko od svojho vstupu do Európskej únie v roku 2004 získalo z jej zdrojov len na dopravné projekty približne 6,5 miliardy eur. Za tieto peniaze pribudli nové diaľnice a rýchlostné cesty, zrekonštruované a vybudované cesty I. triedy, ako aj zmodernizované železničné trate a nové vlakové súpravy. Európske prostriedky za dvadsať rokov tiež podporili rozvoj mestskej hromadnej dopravy, obnovu a výstavbu električkových tratí, či nákup nových električiek, trolejbusov a autobusov. To všetko je len malá časť hmatateľných prínosov členstva SR v EÚ.

V prvom, skrátenom programovom období 2004 - 2006 malo Slovensko z rozpočtu EÚ k dispozícii na dopravu 208 miliónov eur, pričom národné spolufinancovanie projektov vtedy ešte nebolo povinné. „Tieto peniaze sme investovali napríklad do scelenia rýchlostnej cesty R1 smerom na Zvolen v úseku Rudno nad Hronom - Žarnovica, do výstavby prvej etapy obchvatu Prievidze a ďalších projektov na cestách I. triedy," spomenula začiatok využívania eurofondov štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková. Problematike európskej legislatívy a fondov EÚ sa venuje profesionálne viac ako dvadsať rokov, už v rokoch 2001 - 2005 pracovala v rámci delegácie Európskej komisie ako poradkyňa v oblasti spravodlivosti, vnútorných vzťahov a predvstupových fondov.

„V programovom období 2007 - 2013 Slovensko vyčerpalo z európskych fondov 3,2 miliardy eur na dopravu v rámci Operačného programu Doprava (OPD)," priblížila rezortná štátna tajomníčka, pričom v rokoch 2012 - 2016 riadila sekciu tohto programu na ministerstve dopravy. Z eurofondov v tomto období sa na Slovensku postavilo 155 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest, zmodernizovalo takmer 650 kilometrov ciest I. triedy a 80 kilometrov železníc. Nakúpilo sa 45 električiek v Bratislave, 32 vlakových súprav pre prímestskú dopravu v okolí hlavného mesta, ale 120 moderných nízko podlažných trolejbusov, 33 nových električiek v Košiciach, obnovili sa električkové trate, nové trolejbusy a prímestské vlaky dostalo aj východné Slovensko. „Vlajkové projekty OPD boli viaceré projekty výstavby diaľnice D1 medzi Martinom a Prešovom, modernizácia väčšiny železničnej trate od Bratislavy smerom na Žilinu, rýchlostná cesta R2 za Zvolenom, modernizácia a zavedenie električkovej dopravy cez bratislavský Starý most do Petržalky," priblížila Denisa Žiláková.

V programovom období 2014 - 2020, ktoré sa ešte uzatvára, boli na dopravu eurozdroje v objeme 3,1 miliardy eur v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). Tieto peniaze prispeli na výstavbu 95 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest, zhruba 14 kilometrov nových ciest I. triedy, na modernizáciu a rekonštrukciu takmer 50 kilometrov železničných tratí, vyše 15 kilometrov električkových tratí. Mestá získali viac ako 150 nových vozidiel MHD, vznikol jeden terminál osobnej dopravy, pribudlo cez 60 nových osobných vlakov aj strediská na prevádzkovú údržbu železničných koľajových vozidiel. Hlavnými dopravnými projektmi v OPII boli modernizácia železničnej trate v úseku Púchov - Považská Teplá, prvá fáza modernizácie železničného uzla Žilina, výstavba úsekov diaľnice D1 Prešov, západ - Prešov, juh, Budimír - Bidovce, D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, Žilina, Strážov - Žilina, Brodno. „Z projektov verejnej osobnej dopravy to boli napríklad modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály, modernizácia električkových tratí v Košiciach, nákupy koľajových vozidiel MHD v Bratislave, Žiline, Prešove a Košiciach, prestupný terminál v Trebišove, záchytné parkoviská v Pezinku a Ivanke pri Dunaji," vymenovala Denisa Žiláková. Okrem toho podľa nej ďalšie stovky miliónov eur zo zdrojov EÚ v rámci Nástroja na prepájanie Európy (CEF) išli napríklad na modernizáciu plavebných komôr na Vodnom diele Gabčíkovo, na výstavbu cezhraničného cestného mosta ponad Dunaj medzi Komárnom a Komáromom či na modernizáciu železničnej trate Poprad - Lučivná. „Zároveň z Plánu obnovy a odolnosti je na investície do železničnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, terminálov intermodálnej dopravy vyčlenená suma 674 miliónov eur. Našou vlajkovou loďou je elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné," dodala. Denisa Žiláková bola v rokoch 2005 až 2007 aj generálnou riaditeľkou sekcie na ministerstve dopravy, neskôr do roku 2012 pôsobila na ministerstve financií ako riaditeľka odboru európskych fondov. V pozícii generálnej riaditeľky sekcie Centrálny koordinačný orgán pôsobila od roku 2016 do augusta 2023 na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR, neskôr na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Pred vymenovaním do funkcie štátnej tajomníčky na Ministerstve dopravy SR vlani v októbri pôsobila na Ministerstve vnútra SR ako poradkyňa pre eurofondy.

Zdroj. SITA

Skočiť na hlavné menu