EÚ investuje z modernizačného fondu viac ako 2 miliardy eur na pomoc pri modernizácii energetických systémov v deviatich členských štátoch vrátane Slovenska


Dátum: 20.12.2023

Obrázok k aktualite EÚ investuje z modernizačného fondu viac ako 2 miliardy eur na pomoc pri modernizácii energetických systémov v deviatich členských štátoch vrátane Slovenska
Z modernizačného fondu sa dnes vyplatilo 2,17 miliardy eur na pomoc pri modernizácii energetických systémov v deviatich členských štátoch prostredníctvom 19 vybraných projektov. Tieto investície pomôžu krajinám EÚ s nižšími príjmami splniť ich ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a zároveň znížia emisie skleníkových plynov v energetike, priemysle a doprave a zvýšia energetickú efektívnosť. Financujú sa z príjmov zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS). Z modernizačného fondu sa od jeho spustenia v roku 2021 vyplatilo spolu 9,68 miliardy eur príjmov z EU ETS s cieľom pomôcť členským štátom urýchliť zelenú transformáciu. V nadväznosti na investície oznámené v júni vo výške 2,49 miliardy eur na 31 projektov dosiahli investície z modernizačného fondu na rok 2023 po dnešnom vyplatení 2,17 miliardy eur na 19 ďalších projektov celkovú výšku 4,66 miliardy eur, pričom sa celkom podporilo 50 projektov. Tento rok sa podpora z modernizačného fondu poskytla Bulharsku (197 miliónov eur), Chorvátsku (88 miliónov eur), Česku (1,848 mld. eur), Estónsku (66 mil. eur), Lotyšsku (5 mil. eur), Litve (11 mil. eur), Poľsku (221 mil. eur), Rumunsku (2,169 mld. eur) a Slovensku (60 mil. eur). Spomínaných 50 projektov sa zameriava na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, modernizáciu energetických sietí, energetickú efektívnosť a nahradenie výroby uhlia menej uhlíkovo náročnými palivami. 
 
Podrobnosti:
Tlačová správa
Prijaté rozhodnutia o vyplatení
Potvrdenia prioritných investícií
Odporúčania investičného výboru modernizačného fondu
Zoznam potvrdených a odporúčaných investičných návrhov
 
 
Skočiť na hlavné menu