EÚ a sociálni partneri sa zaväzujú posilniť sociálny dialóg s cieľom riešiť výzvy v oblasti práce


Dátum: 31.01.2024

Obrázok k aktualite EÚ a sociálni partneri sa zaväzujú posilniť sociálny dialóg s cieľom riešiť výzvy v oblasti práce
Európska komisia, belgické predsedníctvo Rady EÚ a európski sociálni partneri dnes na samite sociálnych partnerov vo Val Duchesse podpísali Tripartitné vyhlásenie v záujme dynamického európskeho sociálneho dialógu. Toto vyhlásenie predstavuje obnovený záväzok k posilneniu sociálneho dialógu na úrovni EÚ a k spojeniu síl pri riešení kľúčových výziev, ktorým čelia naše hospodárstva a trhy práce. Cieľom je podporiť prosperujúce podniky, kvalitné pracovné miesta a služby, ako aj lepšie pracovné podmienky. Sociálny dialóg – dialóg medzi zástupcami pracovníkov a podnikov – je základným prvkom európskeho sociálneho modelu prispievajúcim k hospodárskej prosperite. Zlepšuje životné a pracovné podmienky, posilňuje konkurencieschopnosť podnikov v EÚ a pomáha predvídať a zvládať zmeny, napríklad v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou.
 
Podrobnosti:
Tlačová správa

Skočiť na hlavné menu