EtnoCarpathia


Dátum: 23.09.2022

Obrázok k aktualite EtnoCarpathia

Názov: EtnoCarpathia

PLSK_EtnoCarpathia1

Krátky popis: Poľsko-slovenské pohraničie je bohaté na kultúrnu rôznorodosť, ktorá vyplýva zo skutočnosti, že tu kedysi žilo množstvo etnických skupín, o. i.: Pogórzania, Lemkovia, Bojkovia, a na slovenskej strane obyvateľov územia dnešného Šariša, Zemplína, Zamaguria. Historické okolnosti spôsobili, že značná časť týchto kultúr vyhynula alebo upadla do zabudnutia. Aktivity v rámci projektu boli rozdelené do 5 etáp. Prvá etapa zahŕňa inventarizáciu kultúrnych zdrojov. Na základe inventarizácie vznikne správa spolu s databázou poznatkov. Druhou etapou bolo vytvorenie moderných foriem propagácie kultúrneho dedičstva – portál EtnoCarpathia, informujúci o projekte, ako aj o jeho výsledkoch. Je to tiež hlavný propagačný nástroj vytvoreného produktu cestovného ruchu. Okrem toho vznikli e-sprievodcovi. Súťaž CARPATHIAETNODESIGN bola treťou etapou realizácie projektu. Je to súťaž pre mladých návrhárov zameraná na využitie prvkov tradičného dizajnu spojeného s kultúrami pohraničia a vypracovanie karpatských rysovacích súprav s materiálmi typickými pre kultúry pohraničia. Štvrtou etapou bola realizácia workshopov a informačných stretnutí, okrem iného na tému tvorby a označovania územných značiek, remeselné príp. fotografické workshopy. Poslednou etapou je podujatie propagujúce kultúrne dedičstvo pohraničia: Etno víkend.
PLSK_EtnoCarpathia2
Prijímateľ:  STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA, MESTSKÝ DOM KULTÚRY, PRÍSPEVKOVÁ ORGANIZÁCIA, MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE

Celkové oprávnené náklady projektu:  844 701,74 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   717 996,46 EUR (prostriedky EÚ – EFRR)
Vlastné zdroje:  

Operačný program:  Interreg V-A Poľsko - Slovensko

Doba realizácie projektu: november 2019 – október 2022
 
PLSK_EtnoCarpathia3
Skočiť na hlavné menu