EHSV: CoFoE potvrdila spoluprácu participatívnej a zastupiteľskej demokracie


Dátum: 17.06.2022

Obrázok k aktualite EHSV: CoFoE potvrdila spoluprácu participatívnej a zastupiteľskej demokracie
Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) ukázala, že participatívna a zastupiteľská demokracia by mohli dobre spolupracovať. Slová, ktoré odzneli počas júnového plenárneho zasadnutia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) v Bruseli naznačujú postoj tohto poradného orgánu Európskej komisie ku CoFoE, informuje spravodajca TASR.

Vo štvrtok bola hosťom plenárnej schôdze EHSV podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová, ktorá bola spolupredsedníčkou výkonnej rady CoFoE. Počas diskusie, ktorá nasledovala po jej vystúpení, predseda skupiny Zamestnávatelia v EHSV Stefano Mallia zdôraznil, že priebeh Konferencie o budúcnosti Európy ukázal, ako by participatívna a zastupiteľská demokracia mohli spolupracovať.

Počas predošlého roka sa totiž na rôznych pracovných stretnutiach a občianskych paneloch stretávali európski aj národní politici a poslanci, ktorí funkciu získali vďaka systému zastupiteľskej demokracie, priamo s občanmi, ktorí boli náhodne vybraní do celoeurópskych občianskych panelov, alebo sa sami prihlásili do panelov a diskusií na národnej či regionálnej úrovni. Obe skupiny spoločne riešili zvolené tematické okruhy a dospeli k výsledkom, ktoré vyústili do konečných odporúčaní pre inštitúcie EÚ.

Oliver Röpke, predseda pracovnej skupiny Zamestnanci, ktorá v EHSV zastupuje záujmy pracovníkov a odborových združení, počas plenárnej schôdze skonštatoval, že aj napriek rôznym politickým názorom CoFoE preukázala jednotu v myšlienke posilniť Európu a zabezpečiť, aby sa európsky kontinent dokázal vyrovnať s krízami, ktorým musí čeliť.

V mene skupiny Organizácií občianskej spoločnosti v EHSV jej predseda Séamus Boland poukázal na to, že záverečné odporúčania Konferencie o budúcnosti Európy si vyžadujú prijímanie skutočných opatrení a hmatateľné výsledky pre občanov. Spresnil, že Európska komisia by mala výsledky konferencie začleniť do svojho pracovného programu na rok 2023.

Predstavitelia EHSV upozornili, že táto inštitúcia počas trvania konferencie od 9. mája 2021 do 9. mája 2022 pracovala vo všetkých orgánoch CoFoE ako "ochranca a nositeľ hlasu európskej organizovanej občianskej spoločnosti".

Európsky hospodársky a sociálny výbor podporil prípravu a priebeh 75 podujatí, z toho 33 na národnej úrovni a 42 na európskej úrovni, na ktorých sa zhromaždilo viac ako 7600 účastníkov a zakomponovalo sa 60 nových návrhov na viacjazyčnej digitálnej platforme konferencie.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu