EdUtajner – Európa hrou


Dátum: 03.04.2023

Obrázok k aktualite EdUtajner – Európa hrou
 Prvý EdUtajner je od 3. apríla 2023 nachystaný pre študentov Spojenej školy na Pankúchovej v Bratislave. Ako už naznačuje samotný názov projektu, ide o „ EÚ kontajner“, ktorý v sebe ukrýva vzdelávacie hry. Prostredníctvom roadshow po celom Slovensku sa vďaka nemu deti a mládež nielen zabavia, ale aj interaktívnym spôsobom naučia, čo všetko zahŕňa naše členstvo v Európskej únii (EÚ) a ako je Únia prítomná v ich každodennom živote.
 
Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku začiatkom apríla spúšťa nový koncept EdUtajner: Európa hrou, kedy hry doslova privezie do základných i stredných škôl. EdUtajner – bielo modrý kontajner so symbolmi Európskeho roka zručností 2023, postupne zaparkuje pred viacerými školami naprieč Slovenskom. Práve v ňom sa bude odohrávať zábavná vyučovacia hodina. Počas nej si môžu mladí Európania overiť svoje vedomosti o Európskej únii.
 
Ako riaditeľka a pedagogička som veľmi rada, že naša škola je miestom, kde sa projekt EdUtajner spúšťa. V dnešnej rýchlej, premenlivej dobe, sa snažíme dať našim žiakom a študentom do života nielen formálne vzdelanie, ale aj rozšíriť ich obzory a nasmerovať ich tak, aby z nich boli spokojní a úspešní ľudia. Verím, že EdUtajner im hravou formou priblíži Európsku úniu a výzvy, ktorým čelíme a podnieti ich k aktívnemu občianstvu. Aktívne občianstvo má naša škola v názve, keďže nesie meno redaktora, vydavateľa, signatára Clevelandskej a Pittsburskej dohody a zakladateľa Slovenskej ligy v Amerike,“ uviedla Zuzana Butler, riaditeľka, Spojenej školy Pankúchova 6 v Bratislave.
 
Aktivity v EdUtajneri pripravili profesionáli v spolupráci s partnermi projektu: IT Fitness Test, za ktorým stoja IT Asociácia Slovenska i Digitálna koalícia a Gamifactory, ktorého tvorcom je spoločnosť Impact Games. „Som veľmi rád, že súčasťou kampane EdUtajner bude aj demoverzia najväčšieho testu digitálnych zručností na Slovensku. Žiaci získajú príležitosť pripraviť sa na 12. ročník IT Fitness Testu, ktorý odštartujeme už 13. apríla s viacerými novinkami. Jednou z nich bude okrem slovenčiny, maďarčiny, poľštiny, češtiny a angličtiny, aj testovanie v ukrajinskom jazyku. Digitálne zručnosti a vzdelávanie v IT považujem za absolútne kľúčový predpoklad úspechu v profesionálnom živote každého mladého človeka,“ povedal Mário Lelovský, predseda Digitálnej koalície a prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska.
 
Kto vojde, nebude chcieť vyjsť
EdUtajner ponúka hry a aktivity, ktoré žiakom interaktívnym a zábavným spôsobom priblížia Európu. Hráči, nielen žiaci a študenti, ale určite aj učitelia, budú v EdUtajneri na medzinárodnej – európskej pôde. Riešenia úloh a body si budú zapisovať do tzv. Pasu Európana, čím postupne odhalia tajničku ukrytú v krížovke. Hra Samé ucho preverí vedomosti mladých o hymnách krajín EÚ, vo výzve Mozaika symbolov budú hľadať skryté typické ikony prislúchajúce členským štátom EÚ, ale aj objavovať krajiny na slepej mape, či priraďovať k jednotlivým štátom vlajky. Zaujímavých úloh a predovšetkým ich kombinácií je toľko, že EdUtajner môžu žiaci a študenti školy, kde sa práve nachádza, navštevovať pokojne aj každý deň. Mimoriadne zaujímavou aktivitou je Odhaľ a poraz falošné správy, čiže rozpoznávanie dezinformácií v jednom zo štyroch článkov. Aktuálnym je tiež riešenie slovných úloh Zelená vlna o odpade, ktorý do prírody nepatrí. Takto sa hráči dozvedia napríklad to, že ani banánová šupka sa nerozloží hneď, ale trvá to 5 mesiacov, kým žuvačka zmizne z prírody až za 50 rokov.
 
Mladí Európania
Pas Európana dostane síce každý, kto do EdUtajnera príde, ale len vedomosti a šikovnosť hráča budú odmenené titulom Mladý Európan. Hranie a súťaženie sú úplne dobrovoľné s cieľom vzbudiť u mladých ľudí záujem a pozitívne nastavenie. „Mladí ľudia, ich hodnoty a zanietenie sú pre budúcnosť Európy, ale aj zlepšovanie fungovania európskych inštitúcií veľmi dôležité,“ uviedol pri spustení projektu Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku. Zaujať mladých myšlienkou európanstva sa dá podľa neho práve tým, čomu sa venujú najviac – hrou, interakciou, výzvami. „EdUtajner je jedinečný projekt, ktorý mladým ľuďom ukazuje, že popri láske k vlasti, môžu byť aj hrdými Európanmi. Verím, že aj vďaka tejto aktivite si uvedomia, že v Európe nie sú cudzincami, v EÚ sú doma. Preto som nadšený myšlienkou EdUtajnera, ktorý príde do viacerých škôl v rámci celého Slovenska,“ dodáva na záver.

Skočiť na hlavné menu