Dubnica nad Váhom získala nenávratný finančný príspevok na opatrovateľskú službu


Dátum: 18.11.2021

Obrázok k aktualite Dubnica nad Váhom získala nenávratný finančný príspevok na opatrovateľskú službu

Mesto Dubnica nad Váhom získalo nenávratný finančný príspevok vo výške bezmála 330-tisíc eur na zabezpečenie kvalitnej a dostupnej opatrovateľskej služby.

Sociálnu službu mesto obyvateľom (nielen) v seniorskom veku zabezpečuje už od roku 2003, najbližšie dva roky bude vďaka úspešnej žiadosti financovaná z externých zdrojov.

Opatrovateľská služba pomáha zvyšovať kvalitu života (nielen) seniorov, ktorí sú prevažne zo zdravotných dôvodov odkázaní na pomoc iných. Opatrovateľská služba znamená starostlivosť o človeka v jeho domácnosti, vďaka čomu môže opatrovaná osoba naďalej žiť a fungovať vo svojom prirodzenom prostredí. Je jej umožnené sociálne interagovať s rodinou či priateľmi a nemusí byť umiestnená do zariadenia ústavnej alebo inštitucionalizovanej starostlivosti. Sekundárnym, no nemenej významným efektom terénnej opatrovateľskej služby je podporenie pocitu samostatnosti, bezpečia a sociálneho kontaktu človeka (nielen) v seniorskom veku.

V rámci poskytovania opatrovateľskej služby je klientom poskytovaná pomoc

  • pri sebaobsluhe (hygiena, stravovanie, obliekanie...)
  • pri starostlivosti o domácnosť (nákup potravín, starostlivosť o bielizeň, vynášanie drobného odpadu a pod.)
  • pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenia, na úrady a pod.)

Stratégiou dubnickej samosprávy je snaha predchádzať umiestňovaniu klientov do zariadení pre seniorov, keďže ich zotrvanie v domácom prostredí prispieva k ich celkovému fyzickému aj psychickému zdraviu. „Na tento účel samospráva zamestnáva opatrovateľky, ktoré poskytujú domácu sociálnu službu fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona o sociálnych službách. Ako mesto zaznamenávame starnutie populácie a tiež nárast počtu žiadostí o opatrovateľskú službu, preto chceme kontinuálne pokračovať v jej poskytovaní aj v budúcom období,“ vysvetlila Eva Granátová z oddelenia verejného obstarávania a strategického rozvoja mesta, ktoré má na starosti predkladanie žiadostí o nenávratné finančné zdroje. Podpora rozvoja opatrovateľskej služby v meste je ako súčasť Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dubnica nad Váhom prioritou.

Opatrovateľskú službu bude v rámci projektu vykonávať 20 opatrovateliek, spĺňajúcich kvalifikačné predpoklady, na plný pracovný úväzok.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.


Skočiť na hlavné menu