DPB: Vozový park majú obmeniť ďalšie nové kĺbové autobusy


Dátum: 26.09.2022

Obrázok k aktualite DPB: Vozový park majú obmeniť ďalšie nové kĺbové autobusy
Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásil súťaž na nákup kĺbových (dlhých) nízkopodlažných autobusov, ktoré by mali obnoviť vozový park v priebehu rokov 2023 - 2024. Chystá sa obstarať 150 trojnápravových autobusov s CNG pohonom a 100 vozidiel s dieselovým pohonom s celkovou obsaditeľnosťou minimálne 120 cestujúcich. "Výsledný počet autobusov, ktoré objednáme, bude závisieť od možnosti finacovania," informoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.

Predpokladaná hodnota zákazky na dodanie autobusov s CNG pohonom predstavuje 52,5 milióna eur a hodnota súťaže na autobusy s dieselovým pohonom 33 miliónov eur. "Výsledok súťaží bude podkladom na uchádzanie sa o finančné zdroje z príslušných eurofondových programov, štrukturálnych fondov alebo iných prostriedkov určených na obdobné nákupy vozidiel," dodal Rybanský.

S dodávateľom, ktorý vzíde zo súťaže, uzatvorí DPB rámcovú zmluvu. Na základe nej a príslušnej objednávky budú dodávané vozidlá podľa potrieb DPB, pričom lehota dodania je 12 mesiacov od zadania objednávky. Nové autobusy nahradia 12- až 15-ročné vozidlá, ktoré sú v premávke v súčasnosti.

Zdroj: TASR
 
Skočiť na hlavné menu