DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MÁ ZREKONŠTRUOVANÉ ODDELENIE NEUROLOGICKEJ JIS ZA VIAC AKO 1 MIL. EUR


Dátum: 31.01.2024

Obrázok k aktualite DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MÁ ZREKONŠTRUOVANÉ ODDELENIE NEUROLOGICKEJ JIS ZA VIAC AKO 1 MIL. EUR
Oddelenie neurologickej JIS disponuje aj moderným materiálno-technologickým vybavením. Projekt bol financovaný z NFP vo výške 1 399 418,42 eur. Z hľadiska územného členenia pokrýva neurologické oddelenie v Dolnom Kubíne primárne celý región Oravy. Realizáciou projektu a modernizáciou došlo k zvýšeniu efektivity poskytovaných služieb, pričom „diagnostické výstupy a terapeutické postupy spĺňajú naše požiadavky na kvalitu,“ prízvukuje Silvia Pekarčíková, riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK.

V období od 06/2023 do 12/2023 prebiehali v priestoroch oddelenia neurologickej JIS stavebné úpravy vnútorných priestorov. Vzniklo 8 nových lôžok JIS a jedna 2 lôžková izba pre pacientov, nové sociálne a hygienické priestory pre personál daného oddelenia, nové priestory pre zdravotné sestry, telocvičňa, alternatívna lôžková izba, miestnosť pre psychológa, kuchynka, skladové priestory, samostatná kúpeľňa, WC ženy a muži pacienti, samostatné WC a sprcha pre personál, priestory pre upratovačku, čistiaca miestnosť, strojovňa vzduchotechniky (VZT), ústredňa elektronického požiarneho systému (EPS) a hlasovej signalizácie požiaru (HSP) a počítačová pracovňa. Súčasťou projektu boli aj investície do materiálno-technologického vybavenia a modernej zdravotníckej techniky, vďaka ktorej sa zvýši kapacita a obslužnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti. „Vďaka modernej technológií tiež dôjde k zníženiu energetických a prevádzkových nákladov,“ doplnila Pekarčíková.

Medzi hlavné technológie neurologickej JIS patria: - USG prístroj - vyšetrovacie ležadlo, elektricky polohovateľné lôžka - resuscitačný set a resuscitačné lôžka s váhou, - monitor vitálnych funkcií, nebulizátor, odsávačka, infúzna pumpa, injekčný dávkovač, samorozpínací dýchací vak, prenosné EKG, centrála monitorovacieho systému, automatický defibrilátor - inštrumentačný vozík, vozík na použité prádlo, pojazdný nástrojový stolík so zásuvkou, resuscitačný vozík, - príručný agregometer, germicídne žiariče 30 W uzavreté so spínacími hodinami, germicídne žiariče 36 W, spínacie hodiny Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej technológie boli financované prostredníctvom Nenávratného finančného príspevku vo výške1 399 418,42 eur, so spolufinancovaním ŽSK vo výške 69 971 eur. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne má 300 lôžok a pôsobí pre spádovú oblasť 77-tisíc obyvateľov. V hodnotení INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy sa nemocnica umiestnila v roku 2023 na celkovo 6. mieste spomedzi viac ako 40 zariadení. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Patríme medzi najväčších poskytovateľov ambulantnej a ústavnej starostlivosti v kraji, do každého z našich zariadení pravidelne investujeme V predchádzajúcom období sme v Dolnooravskej nemocnici zmodernizovali a rozšírili lôžkovú časť ortopedického oddelenia, vynovili sme priestory gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, rekonštrukciou prešlo aj detské oddelenie, pacienti na urgentnom príjme sú vyšetrovaní novými prístrojmi. Toho, čo sa urobilo od roku 2018 je veľa, my však ideme ďalej a v zlepšovaní poskytovanej zdravotnej starostlivostibudeme pokračovať.“

Skočiť na hlavné menu