DOKONČILI SME ĎALŠÍ ÚSEK VÁŽSKEJ CYKLOTRASY POVAŽSKÝ CHLMEC – ŽILINA


Dátum: 27.09.2023

Obrázok k aktualite DOKONČILI SME ĎALŠÍ ÚSEK VÁŽSKEJ CYKLOTRASY POVAŽSKÝ CHLMEC – ŽILINA
 Dnes  sme slávnostne prevzali stavbu dokončeného cyklo úseku Považský Chlmec – Žilina, ktorý je súčasťou Vážskej cyklotrasy. Tlačová správa 27.09. 2023 Dĺžka cyklotrasy je síce len cca 1,3 km, avšak významnou investíciou je nový cyklomost ponad Váh v dĺžke 180 m, ktorý je v rámci SR jedným z cyklomostov s najväčším rozpätím a samotná stavba mosta je oku lahodiacim dielom. Stavebné práce sa začali v októbri 2022, zhotoviteľom je spoločnosť STRABAG, s.r.o. Celková cena stavby je takmer 4,5 mil. eur. Vážska cyklotrasa, úsek Považský Chlmec – Žilina je financovaná z operačného programu IROP (Integrovaný regionálny operačný program).

Zrealizovaním tejto stavby sa docieli zvýšenie bezpečnosti a plynulosti všetkých účastníkov cestnej premávky na ceste II/507 v časti katastrálneho územia Považský Chlmec. „Časť obyvateľov mesta Žilina, ktorí sa budú chcieť dostať na bicykli smerom na Bytču sa tak budú môcť vyhnúť tzv. „2 esičkam“ na ceste II/507 v Považskom Chlmci. Úsek riešenej cyklotrasy sa začína v križovatke cesty II/507 a miestnej cesty vedúcej k bývalému smetisku v Považskom Chlmci a končí pod cestným mostom na ceste I/11 v k. ú. Žilina, kde sa napája na existujúci úsek Vážskej cyklotrasy na ľavom brehu rieky Váh,“ informoval Peter Mráz, vedúci oddelenia cyklodopravy a dopravných stavieb odbor dopravy ŽSK.

Žilinský samosprávny kraj pokračuje v projektovej príprave Vážskej cyklotrasy aj v úsekoch Považský Chlmec – Divinka a Kotešová – Bytča – hranica krajov ŽSK/TSK tak, aby sa v celom úseku od Žiliny po hranicu ŽSK/TSK s pokračovaním do Považskej Bystrice mohli cyklisti dostať mimo zóny automobilovej dopravy, resp. mimo frekventovaných ciest. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Tento úsek Vážskej cyklotrasy, ktorého súčasťou je cyklomost ponad Váh patrí historicky aj finančne k najnáročnejším stavbám v histórii nášho kraja. Našim cieľom je posilniť mobilitu pre všetkých občanov, vrátane návštevníkov kraja. Aj v tomto prípade išlo o veľmi zložitý a dlhodobý proces, ktorého výsledok však stojí za to a ocenia ho fanúšikovia cyklodopravy. Naša vízia sa nemení, postupne pripravujeme a budujeme ďalšie úseky, a našou snahou je prepojiť ich do komplexnej kostrovej cyklistickej siete. V minulom roku sme vybudovali cyklotrasy v dĺžke viac ako 9 km. Aktívne pracujemena projektovej príprave celej Vážskej cyklotrasy, ktorá povedie naprieč územím nášho kraja s dĺžkou cca 160 km a to mimo zóny automobilovej dopravy a frekventovaných ciest. Projekčne pripravujeme prepojenie na hranici s Trenčianskym samosprávnym krajom, spomeniem aj úseky Nezbudská Lúčka - Lipovec – Krpeľany, Ružomberok – Turík, či Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok a mnoho ďalších.“

Skočiť na hlavné menu