Dokončili modernizáciu cesty a mosta pri Šoporni v okrese Galanta


Dátum: 27.11.2023

Obrázok k aktualite Dokončili modernizáciu cesty a mosta pri Šoporni v okrese Galanta
Trnavský samosprávny kraj dokončil modernizáciu úseku cesty II/573 za obcou Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie. Rekonštrukciou prešiel úsek cesty v dĺžke jedného kilometra a pôvodný mostný objekt s celkovou dĺžkou 38 metrov, ktorý bol pre havarijný stav zbúraný a nahradený novou konštrukciou. Most bude opäť prejazdný od utorka 28. novembra 2023 od 09:30 hodiny. Župa na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v hodnote 2,1 milióna eur.


„Európske zdroje využívame racionálne, cielene a v čo najvyššej možnej miere, a aj vďaka tomu sme opäť o čosi znížili investičný dlh na dopravnej infraštruktúre. Za obcou Šoporňa sme zmodernizovali úsek cesty, ktorý vzhľadom na svoju frekventovanosť zvládne aj vyššiu intenzitu dopravy. Most ponad potok Jarčie, ktorý bol v havarijnom stave, sme zbúrali a postavili úplne nový. Modernizáciu sme zvládli aj vďaka dočasnému premosteniu, ktoré zažilo svoju premiéru, a zároveň pomohlo udržať premávku v čo najväčšom rozsahu,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že dočasné premostenie bude používať Správa a údržba ciest TTSK aj pri ďalších projektoch. Rozsiahlou obnovou prešiel úsek cesty v dĺžke jedného kilometra, a to od konca obce Šoporňa po začiatok mosta cez potok Jarčie, vrátane krátkeho úseku za mostom. Výškové a šírkové usporiadanie vozovky bolo upravené tak, aby plynulo nadväzovalo na nové premostenie, a zároveň sa zvýšila bezpečnosť pri predchádzaní chodcov a cyklistov.Na úseku boli vymenené všetky dopravné značky a pri vjazde do obce Šoporňa pribudol merač rýchlosti. Na základe verejného obstarávanie realizovala stavebné práce spoločnosť EUROVIA SK v sume 826-tisíc eur. Pôvodné premostenie potoka Jarčie bolo pre jeho havarijný stav úplne zbúrané a nahradené novou, trojpoľovou mostnou konštrukciou s dĺžkou 38 metrov. Vzhľadom na intenzitu dopravy na danom úseku bola konštrukcia navrhnutá na veľmi ťažké zaťaženie. Obnovou prešlo vodorovné dopravné značenie, osadené bolo aj zvislé dopravné značenie so solárnym napájaním v podobe meračov vetra a meračov teploty, a tiež signalizácie námrazy na moste. Komplexnú rekonštrukciu mosta ponad potok Jarčie zabezpečila spoločnosť COLAS Slovakia za sumu 1,15 milióna eur. Počas modernizácie bolo prvýkrát použité dočasné premostenie, ktoré bolo určené pre vozidlá do 12 ton a autobusy. Vozidlá nad 12 ton boli smerované po obchádzkovej trase cez rýchlostnú cestu R1 a cesty I. triedy. Rekonštrukcia úseku cesty za Šoporňou vrátane mosta cez potok Jarčie nadväzuje na opravu 4,4-kilometrového úseku cesty smerom do obce Dlhá nad Váhom, ktorá bola dokončená v roku 2020 aj vďaka spolufinancovaniu z eurofondov vo výške 2,2 milióna eur.

Skočiť na hlavné menu