Dohoda o ročnom rozpočte EÚ na rok 2022


Dátum: 16.11.2021

Obrázok k aktualite Dohoda o ročnom rozpočte EÚ na rok 2022
Európsky parlament a Rada Európskej únie na základe návrhu predloženého Európskou komisiou dosiahli neformálnu politickú dohodu o rozpočte EÚ na rok 2022. Dohoda sa týka záväzkov vo výške 169,5 miliardy eur a platieb vo výške 170,6 miliardy eur. Prijatie tohto rozpočtu by EÚ umožnilo mobilizáciu značných finančných prostriedkov, ktoré sa použijú na opatrenia, ktoré EÚ prijíma v reakcii na pandémiu COVID-19 a jej dôsledky; naštartovanie udržateľnej obnovy, ochranu a tvorbu pracovných miest. Podnietilo by to ďalšie investície do zelenšej, digitálnejšej a odolnejšej Európy a zároveň by sa chránili tí najzraniteľnejší v jej susedstve a na celom svete.

Inštitúcie EÚ sa dohodli, že spolu s rozpočtom na rok 2022 schvália navrhované zmeny rozpočtu na rok 2021. Po dokončení schvaľovacieho procesu bude môcť Komisia zvýšiť humanitárnu pomoc pre sýrskych utečencov v Turecku a pomôcť urýchliť globálne očkovanie tým, že poskytne ďalších 200 miliónov očkovacích dávok krajinám s nízkymi príjmami. Ročný rozpočet na rok 2022 teraz formálne prijme Rada EÚ a Európsky parlament. Hlasovanie v pléne bude znamenať zavŕšenie celého procesu.

Podrobnosti:
Tlačová správa
Dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027
Plán obnovy
Ročný rozpočet na rok 2022

Skočiť na hlavné menu