Dočerpávanie starých eurofondov je plynulé bez spomalení, ubezpečuje ministerstvo investícií


Dátum: 17.12.2023

Obrázok k aktualite Dočerpávanie starých eurofondov je plynulé bez spomalení, ubezpečuje ministerstvo investícií
Implementácia eurofondov v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 pokračuje plynule bez akýchkoľvek spomalení. Tvrdí to Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), ktoré čerpanie zdrojov Európskej únie centrálne koordinuje. „Efektívne dočerpanie eurofondov do veľkej miery závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich réžii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z eurofondov tak neprepadli,“ potvrdilo pre agentúru SITA ministerstvo investícií.

Prijímatelia európskych prostriedkov z uvedeného obdobia musia uhradiť všetky výdavky na svoje projekty do konca tohto roka. Celkové využívania starých eurofondov v novembri v porovnaní s októbrom bolo zhruba o polovicu nižšie - 400 mil. eur oproti vyše 800 mil. eur. „V októbri do čerpania vstúpilo aj prvé čerpanie za SAFE (podpora energokrízy) v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) v objeme 500 mil. eur. Teda z projektov bolo vyčerpaných 302 mil. eur,“ zdôvodnilo nižší objem čerpania v uplynulom mesiaci ministerstvo investícií. Polmiliardová októbrová platba na preplatenie zmiernenia následkov rastu cien energií sa prejavila aj na nižšom novembrovom míňaní eurozdrojov v samotnom spomínanom programe v pôsobnosti Ministerstva dopravy SR - v októbri 636 mil. eur, v novembri 96 mil. eur.

Dočerpávanie európskych prostriedkov sa s blížiacim koncom oprávneného obdobia zvyčajne zvyšuje, podľa očakávania a priebežných informácií to tak bude aj v decembri. „Za prvý decembrový týždeň suma čerpania prevyšuje 300 mil. eur,“ uviedol minister investícií Richard Raši (Hlas-SD). To, či zrýchlené tempo využívania eurofondov podľa slovenského zvyku na poslednú chvíľu odvráti prepadnutie miliónov eur, je otázne. Ukážu to najbližšie týždne a mesiace. Čerpanie prostriedkov EÚ z obdobia 2014 až 2020 dosiahlo k 30. novembru 12,67 mld. eur, teda vyše 87 % z celkového záväzku desiatich operačných programov v objeme 14,5 mld. eur. Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostávalo minúť 1,83 mld. eur, čiže 12,62 % z alokácie. Z tejto sumy pripadalo na realizáciu zazmluvnených projektov zhruba 1,2 mld. eur. Ohrozených by mohlo byť asi 100 mil. eur. „Je reálne vyčerpať celú alokáciu,“ zachováva si napriek všetkému optimizmus ministerstvo investícií. „V súčasnosti je všetko závislé od prijímateľov a práve preto z nášho pohľadu existuje riziko v objeme asi 100 mil. eur, ktorých čerpanie by mohlo byť ohrozené. Toto riziko je z objemu 14,5 mld. eur, čo je alokácia za 10 operačných programov bez Programu rozvoja vidieka,“ dodalo pre agentúru SITA ministerstvo investícií.

Uhrádzanie žiadosti o platbu prijímateľom, čo ešte zvýši čerpania finančných prostriedkov EÚ, bude reálne trvať až do marca 2024. Dôvodom je financovanie na národnej úrovni a zaslanie posledných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov programov na Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu