Do odpadového hospodárstva v Liptovskom Mikuláši pôjde vyše 400.000 eur


Dátum: 25.04.2023

Obrázok k aktualite Do odpadového hospodárstva v Liptovskom Mikuláši pôjde vyše 400.000 eur
Liptovský Mikuláš získal 411.000 eur z eurofondov na nákup novej techniky do odpadového hospodárstva. Nosič kontajnerov, nakladač, sedem otvorených kontajnerov a 13 vaňových kontajnerov s poklopom by malo pomôcť k efektívnemu nakladaniu s odpadmi. Radnica verí, že vďaka ďalším kontajnerom sa zníži množstvo odpadu, ktorý končí na skládke, pretože sa zlepší zber triedeného odpadu. TASR o tom v utorok informoval Ján Sokolský z kancelárie vedenia mesta.

Po realizácii projektu by sa malo zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu o 400 ton ročne. Na porovnanie, v Liptovskom Mikuláši sa v roku 2022 vytriedilo celkovo 11.000 ton odpadu, v roku 2021 to bolo 9000 ton. "Nákup nových komponentov projektu a ich uvedenie do prevádzky je naplánované do konca tohto roka," poznamenal Sokolský.

Projekt je zameraný aj na vytvorenie podmienok na zber odpadov na cintorínoch. Podľa viceprimátora Ľuboša Triznu sa totiž stáva, že niektorí obyvatelia nosia komunálny odpad do kontajnerov na cintoríny. "Tomu zamedzíme zamykaním kontajnerov mimo prevádzkových hodín, čím zároveň zabránime aj prístupu divej zveri. Uzamykateľné kontajnery budú pri cintorínoch celoročne. Ďalšie kontajnery umiestnime na zberné dvory, čím zabezpečíme dostatočnú kapacitu pre biologicky rozložiteľný, objemný aj drobný stavebný odpad," skonštatoval Trizna.

Na zlepšovanie separácie získalo mesto financie aj v roku 2022, zakúpilo drvič kuchynského odpadu za 150.000 eur z prostriedkov Environmentálneho fondu. Z rovnakého zdroja pribudlo do garáže Verejnoprospešných služieb zberové auto za 200.000 eur. Takmer dva milióny išli na zber biologicky rozložiteľného odpadu pre kompostáreň a na zvyšovanie miery zhodnocovania takéhoto kuchynského odpadu.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu