Digitálny žiak: o príspevok na počítač či tablet už požiadalo viac ako 30-tisíc žiakov – rozširujeme okruh cieľových skupín


Dátum: 29.03.2023

Obrázok k aktualite Digitálny žiak: o príspevok na počítač či tablet už požiadalo viac ako 30-tisíc žiakov – rozširujeme okruh cieľových skupín
 Viac ako 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl môže v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na nákup nového notebooku či tabletu. Projekt Digitálny žiak už po prvom mesiaci od spustenia hlási veľký úspech – o príspevok požiadalo už viac ako 30-tisíc žiakov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v spolupráci s Digitálnou koalíciou (DK) zároveň reagujú na požiadavku expertov z praxe, a rozširujú okruh cieľových skupín. Nárok na príspevok vďaka tomu bude mať aj takmer 3-tisíc žiakov piateho ročníka 8-ročných vzdelávacích programov.

Presne pred mesiacom spustilo MIRRI SR spoločne s DK národný projekt Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak). Nová schéma pomoci ešte v tomto roku pomôže tisícom rodín so školopovinnými deťmi – príspevok na nákup nového digitálneho zariadenia totiž môže získať viac ako 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl. V uplynulých týždňoch o príspevok požiadalo už viac ako 30-tisíc z nich. Najväčší záujem je pritom medzi prvákmi stredných škôl. „V systémoch aktuálne evidujeme viac ako 19-tisíc registrácií žiakov prvého ročníka stredných škôl, druhou najpočetnejšou skupinou sú žiaci, ktorí pochádzajú z domácností, ktorých príjem nedosahuje 60% medián príjmu,“ vysvetľuje predseda DK, Mário Lelovský. „Obrovský záujem o príspevok je najlepší dôkaz zmysluplnosti nášho projektu, ktorý pomôže až 152-tisíc deťom plnohodnotne sa zapojiť nielen do vyučovania, ale aj do bežného života dnešnej digitálnej doby. Verím, že túto šancu využijú všetci žiaci, ktorých sa táto revolučná schéma podpory týka,” dopĺňa ministerka investícií, Veronika Remišová.

DK a MIRRI aj naďalej aktívne spolupracujú so zriaďovateľmi škôl a samotnými školami. Práve na základe podnetu školských asociácií a expertov z praxe sa rozhodli okruh oprávnených skupín užívateľov príspevku rozšíriť. 350 eur na nákup nového notebooku či tabletu tak bude môcť v aktuálnom školskom roku získať aj takmer 3-tisíc žiakov piateho ročníka osemročných vzdelávacích programov. ,„Ide predovšetkým o žiakov piateho ročníka (kvinty) osemročných gymnázií či študentov konzervatórií alebo starších „dobiehajúcich“ študijných programov, napríklad na športových a iných odborných školách,“ spresňuje Lelovský. Požiadavka na rozšírenie oprávnených skupín užívateľov v rámci projektu Digitálny žiak prišla od Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky (ARŠG SR). „Digitálny žiak má veľký potenciál nielen v zvyšovaní dostupnosti digitálnej techniky, no zároveň môže zásadným spôsobom ovplyvniť vzdelávanie žiakov smerom k získaniu kompetencií potrebných pre 21. storočie. Som šťastný, že príspevok budú môcť získať aj naši žiaci, ktorí tak budú môcť zariadenie využívať ako štandardný nástroj pri svojom vzdelávaní. Verím, že to prispeje k vyrovnaniu podmienok žiakov na vzdelávanie a zároveň sa to stane výzvou aj pre učiteľov na inováciu, zefektívnenie a zatraktívnenie foriem vzdelávania,“ konštatuje prezident ARŠG SR, Jozef Škorupa.

 O príspevok na nákup novej digitálnej techniky môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia požiadať do konca júna. Podmienkou získania príspevku je vyplnenie registračného formulára na www.digitalnyziak.sk. „Záujem žiakov a ich rodičov o digitálny príspevok potvrdzuje, že projekt Digitálny žiak predstavuje adresnú pomoc. Registrácií každý deň pribúda. Na to, aby mohli žiaci čo najskôr začať pracovať so svojimi zariadeniami je potrebné, aby štátne orgány v čo najkratšom možnom čase dáta zaregistrovaných overili a potvrdili ich nárok na príspevok,“ pokračuje predseda DK, Mário Lelovský.

MIRRI SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) aktuálne testuje technické riešenie overovania údajov žiakov a ich zákonných zástupcov, ktorých registrácia prebieha prostredníctvom www.digitalnyziak.sk. S overovaním dát by mal rezort začať v priebehu budúceho týždňa. „Sľúbili sme, že eurofondy budeme využívať na užitočné a zmysluplné riešenia, ktoré pomôžu ľuďom. Presne taký je projekt Digitálny žiak. Cieľom nášho odvážneho projektu je, aby všetci žiaci a študenti boli pripravení na digitálnu dobu a aby sa mohli úspešne uplatniť pri ďalšom štúdiu alebo v zamestnaní. Spoločne tvoríme úspešné Slovensko, kde ľudia vo všetkých regiónoch budú mať dobrú prácu a európsku kvalitu života,“ uzatvára ministerka investícií Veronika Remišová.

Skočiť na hlavné menu