Deviata výzva envirorezortu z Programu Slovensko za vyše 23 miliónov eur je určená na podporu triedeného zberu a zberných dvorov


Dátum: 29.01.2024

Obrázok k aktualite Deviata výzva envirorezortu z Programu Slovensko za vyše 23 miliónov eur je určená na podporu triedeného zberu a zberných dvorov
Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027. V poradí deviata výzva envirorezortu z Programu Slovensko je zameraná na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom budovania a rozširovania zberných dvorov. Na tento účel je vo výzve alokovaných 23 miliónov 671-tisíc eur.

Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu bude pomoc zo strany štátu slovenským samosprávam intenzívnejšia aj adresnejšia. „Obce a mestá už musia vidieť skutočnú pomoc štátu pri zvyšovaní kvality života ľudí a vyrovnávaní regionálnych rozdielov. Len za minulý rok prepadlo v rezorte životného prostredia 450 mil. eur vďaka takým odborníkom ako boli Budajovci či Kičovci. Tieto financie sa nám podarilo zachrániť aspoň tak, že sme ich presmerovali na energetickú pomoc pri podpore cien elektrickej energie. Som veľmi rád, že práve dnes sme spoločne s Monikou Škrabákovou, poverenou generálnou riaditeľkou sekcie environmentálnych programov a projektov, sfinalizovali dlho očakávanú eurofondovú výzvu na zberné dvory,“ podčiarkol Taraba. Výzva je zameraná na budovanie zberných dvorov, ich rekonštrukciu, ako aj na rozširovanie už existujúcich zberných dvorov či nákup hnuteľného majetku, ktorý súvisí s triedeným zberom komunálnych odpadov. Oprávnenými žiadateľmi sú predovšetkým obce, združenia obcí, príspevkové či rozpočtové organizácie obcí. Podľa Škrabákovej si žiadatelia musia v tejto výzve dávať pozor predovšetkým na finančné limity, ktoré závisia od počtu obyvateľov v záujmových oblastiach. „V podstate máme tri kategórie. Do prvej kategórie patria samosprávy do 30 tisíc obyvateľov, kde je finančný limit 500-tisíc eur. V druhej kategórii máme samosprávy od 30 tisíc do 50 tisíc obyvateľov a s limitom 600-tisíc eur. V poslednej kategórii sú samosprávy nad 50 tisíc obyvateľov a s finančným limitom jeden milión eur,“ vysvetlila Škrabáková. Na výzvu čakali slovenské mestá a obce už niekoľko mesiacov. „Máme záujem, aby všetko bolo čo najtransparentnejšie a prebehlo s čo najväčšou informovanosťou. Chceme, aby sa pomoc dostala čo najskôr medzi občanov a samosprávy,“ dodal šéf envirorezortu. Výzva s celkovou alokáciou 23 671 000 eur je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Z toho pre menej rozvinutý región je určená suma 20 380 292 eur a pre viac rozvinutý región, ktorý tvorí územie Bratislavského kraja, 3 290 708 eur. Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Úplné znenie výzvy na prípravu a predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je dostupné na webovom sídle www.itms2014.sk aj webe ministerstva životného prostredia.

Skočiť na hlavné menu