Detva: V základnej škole na Obrancov mieru obnovili učebne aj knižnicu


Dátum: 12.04.2023

Obrázok k aktualite Detva: V základnej škole na Obrancov mieru obnovili učebne aj knižnicu

Základná škola na ulici Obrancov mieru v Detve sa v súčasnosti môže pochváliť šiestimi zrekonštruovanými učebňami a modernou knižnicou. Mesto Detva ešte koncom roku 2020 podpísalo zmluvu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorej predmetom bolo poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Škola blízka životu. Celkové výdavky na projekt boli 250-tisíc eur, z toho 172-tisíc eur tvorila výška príspevku z ministerstva, ktorá pochádzala z fondov EÚ a štátneho rozpočtu.

Polytechnická učebňa.

Stavebno-technické úpravy a materiálno-technické vybavenie sa týkali šiestich učební (jazyková, IKT – I., IKT II. biologicko-chemická, prírodovedecká a polytechnická) a priestorov knižnice. Stavbári nastúpili do školy vlani v júni. Výsledkom sú moderné učebne spĺňajúce aj tie najprísnejšie kritériá.
V učebni informačno-komunikačných technológií.

Najviac peňazí, až 101-tisíc eur, išlo na stavebno-technické úpravy. Takmer 54-tisíc eur stáli didaktické pomôcky ako mikroskopy, mikropreparáty, súbory chemikálií a iné laboratórne pomôcky. Viac ako 53-tisíc eur stálo počítačové vybavenie IKT učební a jazykovej učebne, do ktorých sa nakúpili nové počítače, notebooky, tlačiarne, interaktívne tabule a tablety. Školský a laboratórny nábytok ako stoly, skrine, stoličky pre žiakov a učiteľov vyšli na 25-tisíc eur a viac ako 10-tisíc eur bolo potrebných na nábytok do polytechnickej učebne. Školská knižnica je bohatšia o 550 kníh za viac ako 5-tisíc eur.


Skočiť na hlavné menu