Cyklotrasa medzi Iliašovcami a Spišskou Novou Vsou je hotová


Dátum: 22.11.2023

Obrázok k aktualite Cyklotrasa medzi Iliašovcami a Spišskou Novou Vsou je hotová
Cyklotrasa medzi Iliašovcami a Spišskou Novou Vsou je hotová. Rekonštrukčné práce existujúcej cesty tam realizovali na takmer šesť kilometrov dlhom úseku, ktorý je využívaný pre nemotorovú dopravu a zahŕňa aj dve cyklotrasy. Dielo v hodnote takmer 1,8 milióna eur bez DPH zrealizovala pre obec Iliašovce EUROVIA SK. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Simona Tančáková. Samospráva získala na projekt prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Trasa vedie z Iliašoviec cez extravilán obce Harichovce až do okresného mesta Spišská Nová Ves. Pred rekonštrukciou bola trasa v zlom technickom stave a počas daždivých dní dokonca v určitých miestach celkom neprejazdná. Niektoré plochy boli vyjazdené a sčasti vysypané kamenivom. Vzhľadom na nevyhovujúci stav povrchu využívali obyvatelia túto trasu len minimálne, a to predovšetkým v suchých obdobiach. Cieľom projektu je podľa starostky Iliašoviec Anny Frankovičovej zabezpečiť obyvateľom obce bezpečnejší a jednoduchší prístup do okresného mesta, kam chodia za prácou, prípadne staršie deti aj do škôl. Predpokladá, že v zime bude trasa využívaná aj na zimné športy, napríklad na bežky.

"V rámci stavebných prác bola potrebná úprava podložia v celej trase. V zamokrených miestach sa realizovalo zlepšenie podložia pomocou hydraulického spojiva. Následne sa zhotovil nový povrch z cementového betónu a nestmelenej vrstvy zo štrkodrviny. Pozdĺž trasy sa tiež lokálne zabezpečilo odvodnenie a tam, kde to dovolila šírka pozemku, boli vybudované priepusty a vtokové nádržky. Pozdĺžne odvodnenie sa realizovalo formou trativodov," priblížila Tančáková. V závere stavebných úprav sa osadili bezpečnostné prvky a tiež zvislé dopravné značenie s vylúčením motorovej dopravy. Terénnymi úpravami prešlo aj okolie trasy. "Oprava vozovky medzi Iliašovcami a Spišskou Novou Vsou zabezpečila pre miestnych obyvateľov rýchlejšiu, bezpečnejšiu a zároveň ekologickejšiu cestu do práce. Vynovená trasa zároveň motivuje vyšší počet ľudí, aby na presun do mesta využili radšej nemotorovú dopravu. To prispeje k celkovému odľahčeniu premávky na ceste II/ 536 Iliašovce - Smižany - Spišská Nová Ves, III/3201 a II/533," uzatvára Tančáková.

Zdroj: TASR
Skočiť na hlavné menu