Cyklomost v Humennom cez rieku Laborec má byť hotový v novembri


Dátum: 15.01.2023

Obrázok k aktualite Cyklomost v Humennom cez rieku Laborec má byť hotový v novembri
Mesto Humenné buduje lávku pre peších a cyklistov cez rieku Laborec. Nový cyklomost bude spájať Sídlisko pod Sokolejom ponad riečnu tepnu mesta s jeho centrálnou časťou. Uľahčí tiež prechod pre obyvateľov lokality Valaškovce alebo z obce Jasenov. TASR o tom informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu.

Radnica získala na vybudovanie prostriedky z európskych zdrojov, ktoré pokryjú 95 percent výdavkov.
Rozpočet stavby je 1,9 milióna eur, zhotoviteľom prác je na základe verejného obstarávania spoločnosť Ingsteel.

Po podpise zmluvy a odovzdaní staveniska začala spomenutá spoločnosť s vytyčovaním sietí. "Spravila sondy, naostatok už má schválený odborom životného prostredia Okresného úradu aj povodňový plán zabezpečovacích prác," priblížil Škuba s tým, že výkopové práce na južnej a severnej strane brehu Laborca sa začali vo štvrtok (12. 1.).

"Firma už vyrába konštrukciu nového mosta. Bude oceľová s oceľovou prvkovou mostovkou, na mieste stavby prebehne iba jej montáž. Povrch vozovky mosta bude tvorený plechmi s protišmykovou úpravou," vysvetlil Škuba.

Dĺžka premostenia je 73,8 metra, celková dĺžka mosta je 87,5 metra a šírka lávky vrátane konštrukcie oblúkov je 6,05 metra. Založenie mostovej konštrukcie bude realizované na betónových oporách a mikropilotových základoch.

Na Štefánikovej ulici pri zimnom štadióne bude lávka napojená na existujúci cyklochodník pri rieke Laborec. Na jasenovskej strane bude vybudovaný nový chodník v dĺžke 130 metrov. V rámci projektu budú ešte rozšírené existujúce chodníky na Štefánikovej aj Jasenovskej ulici. Na lávke a novovybudovanom chodníku pribudne tiež verejné osvetlenie.

"Doba výstavby je 12 mesiacov, ak sa nič nepredvídané neudeje, cyklomost začne Humenčanom slúžiť od novembra 2023," dodal Škuba.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu