CoFoE: Účastníci druhého panelu dokázali jasne vyjadriť, akú Európu chcú mať


Dátum: 30.11.2021

Obrázok k aktualite CoFoE: Účastníci druhého panelu dokázali jasne vyjadriť, akú Európu chcú mať
Účastníci druhého občianskeho panelu Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) dokázali jasne a zrozumiteľne vyjadriť, akú Európu chcú mať. Takisto zdôraznili dodržiavanie zásad právneho štátu. Povedal to pre TASR Štefan Urbánek, jeden z účastníkov tohto panelu, ktorý po druhý raz zasadol v polovici novembra.

Urbánka podľa jeho slov do občianskeho panelu oslovili telefonicky na základe náhodného výberu. Mohol si vybrať spomedzi štyroch panelov, ktoré sú súčasťou CoFoE.

"Vzhľadom na to, že sa dlhodobo zaoberám otázkami potláčania a minimalizácie korupcie a ochrany finančných záujmov EÚ, vybral som si druhý panel zameraný na európsku demokraciu a hodnoty, práva, právny štát a bezpečnosť," povedal.

Prvé zasadnutie tohto panelu sa uskutočnilo v polovici septembra na pôde Európskeho parlamentu vo francúzskom Štrasburgu. V novembri (12. až 14. novembra) sa účastníci spojili prostredníctvom videokonferencie.

"Na oboch zasadnutiach sme mali možnosť diskutovať priamo s občanmi z celej EÚ najmä o otázkach týkajúcich sa hodnôt EÚ, práv a právneho štátu," povedal Urbánek.

"Za osobitne cenné považujem, že účastníci občianskeho panelu - na rozdiel od politikov, ktorých nominovali politické strany alebo úzke záujmové skupiny - dokázali bez zahmlievania, fráz a klišé vyjadriť jasne a zrozumiteľne, akú Európu chcú mať," uviedol.      

Účastníci podľa jeho slov zdôrazňovali, že každý členský štát musí plniť kritériá právneho štátu a dodržiavať stanovené pravidlá.

"Z diskusií vyplýva, že chápanie európskych hodnôt, poradia ich dôležitosti, ako aj výklad segmentov právneho štátu sú v jednotlivých členských štátoch rozdielne," povedal a dodal, že každý členský štát má v oblasti hodnôt "svoje preferencie".

Z diskusie podľa jeho slov takisto vyplynulo, že EÚ by mala dávať podnety, ale nemala by vynucovať názorovú jednotvárnosť.                  

"Dôležitá je komunikácia o tom, čo sú spoločné hodnoty EÚ, ale bez vnucovania názorovej uniformity," povedal.

"Treba mať na pamäti, že nie je dôležité, čo chcú inštitúcie EÚ, názoroví lobisti, ale čo chcú občania Únie," dodal.

Urbánek by podľa svojich slov privítal, keby sa v diskusiách venovala podstatne väčšia pozornosť boju proti korupcii a jej devastačným účinkom na právny štát. Z ďalších oblastí spomenul spravodlivosť a bezpečnosť, ako aj na rovnosť príležitostí a rovnosť medzi mužmi a ženami.

"Môj dojem je, akoby si účastníci neuvedomovali ničivé následky korupcie na riešenie problémov spojených s pandémiou COVID-19, ako aj na zmenu klímy, ale aj na dôstojnosť človeka, a najmä na kvalitu života občanov a daňovníkov EÚ," povedal. "Pritom ide o hospodársku a finančnú bezpečnosť," dodal.

Každý zo štyroch občianskych panelov v rámci CoFoE sa v období od septembra 2021 do januára 2022 stretne celkovo trikrát.

Účastníci sú zo všetkých 27 členských krajín s rovnakým počtom mužov a žien. Proporčne sú zastúpení ľudia z mestských a vidieckych oblastí. Najmenej jedna tretina účastníkov každého z panelov je vo veku do 25 rokov.

Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu