CoFoE: Plénum Konferencie o budúcnosti Európy má 449 členov


Dátum: 16.11.2021

Obrázok k aktualite  CoFoE: Plénum Konferencie o budúcnosti Európy má 449 členov
Plénum Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) má 449 členov a je zložené tak, aby sa do debát o budúcom smerovaní Európy mohli zapojiť všetky zložky – euroinštitúcie, výkonná a zákonodarná moc, predstavitelia miestnych a regionálnych samospráv, ale aj samotní občania. Tí tvoria jednu z troch najpočetnejších skupín pléna.

Úlohou plenárnych zasadnutí je diskutovať o návrhoch, ktoré vzídu z občianskych panelov, a tiež o najpopulárnejších nápadoch, ktoré sú uvedené na mnohojazyčnej digitálnej platforme futureu.europa.eu.

Plénum nakoniec prijme závery, ktoré budú zahrnuté do záverečnej správy pripravenej Výkonným výborom CoFoE. Správa bude adresovaná trom hlavným euroinštitúciám: Európskemu parlamentu, Rade EÚ a Európskej komisii. Predsedovia týchto inštitúcií sa zaviazali dodržiavať odporúčania konferencie v rámci svojich právomocí a pri rešpektovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

Plénum CoFoE sa skladá zo 108 poslancov Európskeho parlamentu, 108 zástupcov zo všetkých národných parlamentov, 54 zástupcov Rady EÚ, čiže národných vlád (po dvoch z každého členského štátu) a troch podpredsedov Európskej komisie.

Svojich ľudí tam majú aj hlavné poradné orgány Európskej komisie – po 18 predstaviteľov je za Výbor regiónov a za Európsky hospodársky a sociálny výbor, ktorý presadzuje záujmy európskych odborárov a zamestnávateľov.

Členov oficiálnych inštitúcií a úradov dopĺňajú 108 zástupcovia občanov. Osemdesiat členov je zo štyroch veľkých tematických diskusných panelov, v ktorých je dovedna 800 náhodne vybraných občanov. Ďalších 27 členov – za každú členskú krajinu jeden – je spomedzi účastníkov národných podujatí a národných občianskych panelov. Okrem toho do občianskej skupiny patrí aj šéfka Európskeho fóra mládeže (YFJ) Silja Markkulová.

V prípade, že sa diskusie budú týkať medzinárodnej úlohy EÚ, prizvaný bude aj vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Zloženie pléna CoFoE:

      poslanci Európskeho parlamentu            108 miest
      poslanci národných parlamentov            108 miest
      občania členských krajín EÚ                   108 miest
      Rada EÚ (každý členský štát 2 miesta )    54 miest
      Výbor regiónov                                          18 miest
      Európsky hospodársky a sociálny výbor   18 miest
      miestni a regionálni predstavitelia             12 miest
      sociálni partneri                                         12 miest
      občianska spoločnosť                                 8 miest
      Európska komisia                                       3 miesta

Európsky parlament už pred zostavením pléna rozhodol o počte členov za jednotlivé politické skupiny v EP podľa ich pomerného zastúpenia v zákonodarnom zbore EÚ.

Najviac delegátov je za Európsku ľudovú stranu (EPP) – 28. Na druhom mieste je frakcia Socialistov a demokratov (S&D) s 23 poslancami. Tretie miesto s 15 členmi obsadili liberálni poslanci zo skupiny Obnovme Európu (RE), po 11 delegátov majú euroskeptická frakcia Identita a demokraciu (ID) a proeurópsky zameraná frakcia Zelení/Európska slobodná aliancia (EFA). Za nimi nasledujú poslanci z menších politických skupín: deväť od Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), šesť za Konfederatívnu skupinu Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice (GUE/NGL) a piati poslanci sa prihlásili zo skupiny Nezaradených, ktorá združuje európskych zákonodarcov bez väzby na niektorú z veľkých politických rodín.

Plénum zahŕňa deväť pracovných skupín, ktoré sa venujú nasledujúcim témam:
      -- klimatické zmeny a životné prostredie;
      -- zdravie;
      -- silnejšia ekonomika, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta;
      -- úloha EÚ vo svete;
      -- hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť;
      -- digitálna transformácia;
      -- európska demokracia;
      -- migrácia.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu