CoFoE: Odporúčania občanov sa zmenili na konečné návrhy pre budúcnosť Európy


Dátum: 28.04.2022

Obrázok k aktualite CoFoE: Odporúčania občanov sa zmenili na konečné návrhy pre budúcnosť Európy
V Štrasburgu sa v piatok a v sobotu uskutoční posledné plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Plénum konferencie na ňom predloží na základe konsenzu konečný súbor návrhov, ktorému predchádzali dve zasadnutia, na ktorých sa diskutovalo o návrhoch predložených deviatimi pracovnými skupinami. TASR o tom informuje na základe informácií zverejnených na oficiálnej webovej stránke CoFoE.

Na zasadnutí vyjadria svoje postoje k jednotlivým návrhom aj zúčastnení občania.

Posledným plenárnym zasadnutím sa blíži ročný proces k svojmu záveru. Deviateho mája v Štrasburgu výkonná rada konferencie odovzdá predsedom inštitúcií EÚ záverečnú správu.

Plénum konferencie pozostáva zo 108 poslancov Európskeho parlamentu, 54 zástupcov Rady, troch členov Európskej komisie, 108 rovnocenných zástupcov z národných parlamentov a 108 občanov: 80 zástupcov z prostredia európskych panelových diskusií občanov, 27 z národných panelových diskusií občanov alebo podujatí konferencie (jeden z každého členského štátu) a predsedníčky Európskeho fóra mládeže. Zúčastňuje sa na ňom tiež 18 zástupcov Výboru regiónov a 18 zástupcov Hospodárskeho a sociálneho výboru, šesť zvolených zástupcov z regionálnych orgánov, šesť zvolených zástupcov z miestnych orgánov, 12 zástupcov sociálnych partnerov a osem zástupcov občianskej spoločnosti.

Zasadnutiam plenárneho zasadnutia konferencie predsedajú traja spolupredsedovia výkonnej rady. Konajú sa v priestoroch Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu