CoFoE: Občania požadujú od EÚ viac činov


Dátum: 03.12.2022

Obrázok k aktualite CoFoE: Občania požadujú od EÚ viac činov
Inštitúcie EÚ a viac než 500 občanov z 27 členských krajín eurobloku v piatok v Bruseli posudzovalo opatrenia nadväzujúce na návrhy Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE), ktorá sa skončila 9. mája tohto roku. Informuje o tom spravodajca TASR.

Európsky parlament (EP) v snahe získať spätnú väzbu o zavádzaní návrhov CoFoE usporiadal podujatie, na ktorom sa zúčastnili jeho zástupcovia, ale aj predstavitelia Rady EÚ a Európskej komisie a zástupcovia občanov, ktorí boli účastníkmi konferencie. Spolu zhodnotili, ako euroinštitúcie nadväzujú na návrhy konferencie.

Predsedníčka EP Roberta Metsolová na úvod podujatia uviedla, že europarlament je pripravený prispieť k naplneniu návrhov CoFoE, čo je v záujme 450 miliónov Európanov.

"Pokiaľ ide o vykonávanie návrhov občanov, žiaden návrh na zmenu by nemal byť označený ako neuskutočniteľný. Konferencia o budúcnosti Európy a jej návrhy nie sú konečnou stanicou," uviedla s odkazom na CoFoE.

Guy Verhofstadt ako bývalý spolupredseda konferencie skonštatoval, že v časoch neistoty európska politika potrebuje víziu budúcnosti a prostredníctvom CoFoE občania ukázali, kadiaľ vedie cesta vpred. "Náš záväzok ešte neskončil. Musíme pokračovať nielen v plnení návrhov, ale aj v duchu, v ktorom boli napísané – nová myšlienka Európy, ktorá je pripravená na výzvy budúcnosti," odkázal.

Diskusia na pôde EP sa týkala kľúčových výziev, ktorým Únia čelí, vrátane ruskej vojny proti Ukrajine a jej dôsledkov na život Európanov, ako aj potreby urýchliť proces dosiahnutia energetickej nezávislosti v EÚ.

Mnohí rečníci sa zamerali na inštitucionálne reformy, ktoré sú potrebné na realizáciu návrhov konferencie, vrátane tých, ktoré sa týkajú zdaňovania nadnárodných spoločností a spolupráce v rámci vonkajšej politiky EÚ. Občania sa pýtali na širokú škálu tém , ktorých sa týkajú návrhy CoFoE, vrátane zmeny klímy, fyzického a duševného zdravia, vzdelávania a kultúry, digitálnej transformácie, migrácie, hrozieb pre európske hodnoty a rozpočet EÚ, stavu európskeho hospodárstva a úlohy mladých ľudí vo všetkých týchto oblastiach.

Opakovane sa spomínala možnosť spustenia konventu na revíziu základných zmlúv EÚ a potreba ďalšieho zlepšovania komunikácie medzi inštitúciami EÚ. Prítomní občania ocenili záväzok eurokomisie realizovať konzultácie s občanmi pred predložením dôležitých legislatívnych návrhov a predkladali návrhy, ako zaistiť, aby boli hlasy všetkých účastníkov vypočuté rovnako napriek jazykovým a štrukturálnym prekážkam.

Celkom 49 návrhov CoFoE zahŕňa viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v deviatich témach na základe odporúčaní európskych a národných panelových diskusií občanov, ako aj príspevkov z národných podujatí, viacjazyčnej digitálnej platformy a diskusií v rámci deviatich tematických pracovných skupín a plenárneho zasadnutia.

Zdroj:TASR

Skočiť na hlavné menu