CoFoE: Najťažšie bude pretaviť podnety do politických rozhodnutí


Dátum: 06.12.2021

Obrázok k aktualite CoFoE: Najťažšie bude pretaviť podnety do politických rozhodnutí
Najťažšou časťou Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) bude pretavenie konkrétnych podnetov od občanov do politických rozhodnutí. V rozhovore pre TASR TV to pripustil vedúci kancelárie Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku Robert Sermek.

"Odporúčania z CoFoE prídu na stôl politikom. Dosiahnuť politickú dohodu o tom, čo vlastne ideme robiť a ktoré z odporúčaní ideme zrealizovať, bude najťažšie," myslí si Sermek.

"Zbierať podnety je jedna vec, avšak pretaviť tieto podnety do politických rozhodnutí – to je vec druhá. Momentálne naozaj nikto nevie, v akej forme sa navrhované zmeny uskutočnia. Či to budú len nejaké menšie zmeny vo fungovaní, alebo či sa Únia odváži k naozaj radikálnej zmene," povedal vedúci kancelárie EP v SR.

"Zásadné zmeny vo fungovaní EÚ sa dajú urobiť len zmenou zmlúv. Lenže keď sa otvorí zmluva, tak na jej uzavretie treba súhlas všetkých členských štátov EÚ. Samozrejme hrozí aj riziko, že keď sa zmluvy otvoria, tak sa vždy môže nájsť nejaká krajina, ktorá si vyberie aj nejakú inú oblasť mimo Konferencie o budúcnosti Európy, ktorú bude chcieť zmeniť," pokračoval Sermek.

CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.

"V januári tieto panely príjmu odporúčania od občanov. Tieto občianske odporúčania sa dostanú do rúk politikov, to sa bude diať na jar budúceho roka, keď politici budú musieť spracovať odporúčania a prísť s politickou deklaráciou," vysvetlil Sermek.

"Samozrejme, že tie politické závery budú musieť prehodnotiť aj lídri na summite. Ak chceme urobiť konkrétne zmeny, tak potom budú musieť byť prijaté aj politické rozhodnutia na najvyššej úrovni," doplnil vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku. Sermek pripomenul, že EÚ je dynamický projekt, ktorý sa mení od svojho vzniku.

"Únia sa vyvíja v čase a ten vývoj sa nemôže zastaviť – to si Únia uvedomuje," uzavrel Sermek.

Jedným z fenoménov, ktorý sa ukazuje aj počas prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy, je rozdiel vo vnímaní toho, čo občania západných a východných členských štátov EÚ považujú za dôležité a podstatné.

"Je tam cítiť veľký rozdiel a hovorili to aj slovenskí občania, ktorí sa zúčastnili na občianskych paneloch CoFoE. Ja som sa s niekoľkými z nich rozprával. Ich zážitky z pracovných skupín sú také, že občania západnej Európy majú úplné iné priority ako občania východnej alebo strednej Európy. U nás prevláda túžba po zlepšení sociálnej situácie. Vo vnímaní občanov západných krajín sú v popredí klimatické zmeny, potom hodnotové otázky ako demokracia či rovnosť. Tie rozdiely sú badateľné, a preto je dobré, že ľudia sa stretnú a vydiskutujú si to. Myslím si, že v západnej Európe veľa ľudí nevie, aké problémy trápia ľudí v strednej a východnej Európe – a naopak," povedal Sermek.

"Keď čítate správy v médiách, tak máte pocit, že sú dve odlišné Európy – a vlastne istým spôsobom to tak aj je – ale nie je to nikoho vina, je to skrátka realita. U nás potrebujeme budovať infraštruktúru, na Západe sa venujú hodnotovým otázkam – to je realita," uznáva vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Úlohou Konferencie o budúcnosti Európy je vytvoriť diskusné fórum – ktorého cieľom je formovať, ako bude Európska únia vyzerať o päť, desať alebo 20 rokov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu