CoFoE môže prekonať očakávania, ak zohľadní hlavné výzvy pre EÚ


Dátum: 29.11.2021

Obrázok k aktualite CoFoE môže prekonať očakávania, ak zohľadní hlavné výzvy pre EÚ
Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) by mohla priniesť výsledky, ktoré ďaleko presiahnu jej stanovené zámery. Myslí si to bývalý poľský premiér a expredseda Poľského inštitútu medzinárodných vzťahov Jan Krzysztof Bielecki.

Bielecki sa ocitol medzi politikmi, ktorých v súvislosti s CoFoE oslovilo Centrum Wilfrieda Martensa. Ide o bruselský think-tank Európskej ľudovej strany (EPP).

Na otázku či súhlasí s tým, že CoFoE načrtne budúcnosť Európy v horizonte 20 až 30 rokov, Bielecki uviedol, že konferencia by mohla priniesť výsledky ďaleko presahujúce jej zámery, ak by sa zaoberala najdôležitejšími výzvami EÚ.

"Staré časy, keď sa Európa sústreďovala na povojnové zmierenie a prehlbovanie integrácie - po ktorom začiatkom tohto storočia nasledovalo rozšírenie a znovuzjednotenie kontinentu - sú preč," upozornil.

Podľa jeho slov európska integrácia, jednotný trh, spoločná mena euro a teraz aj snahy o obnovu Európy po koronakríze sú vrcholnými úspechmi "starej" fázy integrácie. Bielecki pripomenul, že EÚ bola koncipovaná tak, aby ukončila stáročia vojen medzi národmi a nahradila ich spoluprácou a spoločným úsilím o prosperitu pre európskych občanov.

Plnením tohto poslania je EÚ, podľa poľského expremiéra, pravdepodobne najúspešnejším politickým projektom na svete. Bielecki spresnil, že ak aj určité napätie pretrváva a dochádza k lokálnym konfliktom medzi členskými štátmi EÚ, udržanie mieru v Európe nie je najkritickejšou otázkou. A aj keď sú nejaké problémy s demokraciou, právnym štátom a nezávislosťou súdnictva, tieto problémy sú menej výrazné ako v niektorých častiach Európy v 50. rokoch 20. storočia.

"Na čom dnes oveľa viac záleží a čo bude určovať budúcnosť Európy je to, ako identifikovať a riešiť vonkajšie výzvy. Prvou je klimatická zmena a prispôsobenie sa jej vplyvu na sociálnu a ekonomickú výkonnosť členských štátov. Druhou výzvou je čínska expanzívna a revizionistická politika, ktorá povzbudzuje ďalšie autoritárske národy - napríklad Rusko a Turecko - aby spochybňovali princípy EÚ týkajúce sa svetového poriadku založeného na mieri a ľudských právach," uviedol Bielecki a dodal, že dve ďalšie vonkajšie výzvy, ktoré určia budúcnosť Európy, sú schopnosť eurobloku prekonať pandémiu koronavírusu a schopnosť vyrovnať sa s migráciou. Lebo len ak si EÚ uvedomí, že hrozby sú väčšinou externé, bude môcť prerobiť svoju ekonomickú a defenzívnu politiku, myslí si bývalý poľský premiér. Bielecki skonštatoval, že výhody demokracie a právneho štátu nie sú v rámci EÚ dostatočne chránené.

"Napriek ich postaveniu ako základných hodnôt nie sú zakotvené v nariadeniach a preto sa považujú za samozrejmosť," uviedol a zároveň upozornil, že európsku solidaritu spochybňujú tak vnútorné ako aj vonkajšie sily. K vonkajším silám zaradil čínsku iniciatívu "Jeden pás, jedna cesta" (Nová hodvábna cesta), lebo Peking podľa neho pretláča bilaterálne vzťahy s kľúčovými európskymi národmi namiesto rokovaní s Úniou ako celkom. Podľa Bieleckého má takúto stratégiu aj Rusko a využíval ju aj bývalý americký prezident Donald Trump.

Ako občan EÚ má Bielecki najväčšie obavy z toho, že čím väčšia je nejaká kríza, tým väčšie sú aj spiatočnícke sily a vážnejšia je aj povaha reakcie. To všetko je podľa neho skúškou odolnosti Únie a jej súdržnosti.

"Každá kríza za uplynulé desaťročie sa skončila lepšie pre bohaté a mocné krajiny a horšie pre tie chudobnejšie a slabšie. Preto mám obavy, či je úspešná transformácia krajín strednej a východnej Európy udržateľná a či sa im podarí dobehnúť Západ. Tlak nových výziev by mohol viesť Európu k budúcnosti, v ktorej budeme mať Európanov prvej, druhej alebo dokonca tretej triedy," vysvetlil Bielecki.

Za najväčšiu nádej - pokiaľ ide o budúcnosť Európy - označil ďalšiu generáciu jednotlivcov aj lídrov, ktorí postupne nahrádzajú politikov "populačnej explózie" a ktorí sú povinní riešiť vonkajšie aj vnútorné výzvy.

"Verím, že aj v časoch neobmedzených technológií, ktoré umožnia úplnú kontrolu občanov v najbližších 10 až 15 rokoch, sa budú (noví politici) držať snov otcov zakladateľov európskej integrácie, ktoré boli založené na mieri a základných slobodách," odkázal Bielecki.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu