Čo s výstupmi z Konferencie o budúcnosti Európy?


Dátum: 17.06.2022

Obrázok k aktualite Čo s výstupmi z Konferencie o budúcnosti Európy?
Európska komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom načrtáva ďalší postup vychádzajúci z výsledkov Konferencie o budúcnosti Európy.

Rok trvajúca séria diskusií skončila  9. mája 2022, kedy účastníci konferencie odovzdali predsedníčke Európskeho parlamentu, predsedníčke Komisie a predsedovi Rady záverečnú správu, ktorá obsahuje 49 ambicióznych a progresívnych návrhov a 326 návrhov na jednotlivé opatrenia v deviatich tematických oblastiach.
Tieto návrhy vychádzajú z odporúčaní, ktoré občania predniesli na európskych či národných občianskych panelových diskusiách, i z názorov, ktoré vyjadrili na mnohojazyčnej digitálnej platforme.

Samotný úspech konferencie bude závisieť od toho, či sa ich podarí zrealizovať. Dnešné oznámenie je prvým krokom Komisie pri realizácii návrhov konferencie a ponúka prehľad ďalších krokov. Prvý súbor nových opatrení oznámi predsedníčka Komisie von der Leyenová vo svojej správe o stave Únie v septembri 2022 a budú zaradené do . do pracovného programu Komisie na rok 2023 a na nasledujúce roky. Komisia pri svojich následných opatreniach zaručí, že sa nové reformy a politiky nebudú navzájom vylučovať s diskusiou o potrebe zmeniť zmluvu. Sústredí sa na to, aby sa maximálne využili aktuálne možnosti, pričom sa nebude brániť zmene zmluvy, ak sa ukáže ako potrebná. 

Podrobnosti:
Tlačová správa

Skočiť na hlavné menu