Cezhraničný europrojekt na strednom Poiplí je zameraný na rozvoj ekologického stavebníctva


Dátum: 14.07.2022

Obrázok k aktualite Cezhraničný europrojekt na strednom Poiplí je zameraný na rozvoj ekologického stavebníctva
Slovensko-maďarská cezhraničná spolupráca na strednom Poiplí s podporou Európskej únie prispeje k ekologickej a energeticky úspornej stavebnej výrobe a prevádzke. Investícia umožnila rozšíriť výrobné kapacity stavebnej spoločnosti J - Stav spol. s.r.o. z Veľkého Krtíša a jej partnera u južných susedov Green-Goes Kft. v pohraničnom meste Balassagyarmat v Novohradskej župe. Na realizáciu projektu získali v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko vyše jedného milióna eur z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informovala o tom riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia so sídlom vo Veľkom Krtíši Mária Lőrincz.

Partnerská maďarská firma Green-Goes ako hlavný príjemca projektu vybudovala vo svojom areáli v Balassagyarmate novú prevádzkovú halu, v ktorej sú umiestnené nové zariadenia zamerané na ekologické spracovanie zeleného stavebného odpadu. Okrem linky na briketovanie zelenej hmoty vybavila aj svoju opravárenskú dielňu ťažkých strojov moderným zariadením. Z európskej pomoci za viac ako milión eur získala firma vyše 700-tisíc eur.

„Spoločnosť J - Stav pred realizáciou projektu zabezpečovala likvidáciu stavebného odpadu, ktorý vzniká pri výkone stavebných a demolačných prác, prostredníctvom externého dodávateľa. Nebolo to ekonomické a ani ekologické riešenie," uviedla Lőrincz. „Na zabezpečenie výroby šetrnej k životnému prostrediu firma zakúpila v rámci projektu nový mobilný drvič na spracovanie stavebného odpadu, príves na jeho prepravu, pásové rýpadlo na nakladanie sutiny a zariadenie na demoláciu budov," doplnila. Veľkokrtíšska firma dostala na nákup mobilného zariadenia na spracovanie stavebného odpadu z eurozdrojov podporu zhruba 340-tisíc eur.

Realizované ekologické opatrenia a zavedené inovatívne technológie obom firmám znižujú režijné a prevádzkové náklady, čo vytvára príležitosť aj na zvýšenie zamestnanosti. „Vďaka realizácii projektu partneri vytvorili osem nových pracovných miest aj pre znevýhodnených alebo pre ťažko zamestnateľných uchádzačov o zamestnanie," priblížila Lőrincz. Projekt zameraný na podporu zelených pracovných miest je jedným z kľúčových projektov Územného akčného plánu zamestnanosti (TAPE JOBS) s názvom Nové pracovné miesta v údolí Ipľa s ekologickým rozvojom v stavebníctve.

Okrem rozšírenia výrobných kapacít stavebných firiem akčný plán zahŕňa aj výstavbu nového ipeľského mosta v lokalite obcí Vrbovka (okres Veľký Krtíš) a Őrhalom (obvod Balassagyarmat) a realizáciu projektu na prispôsobenie odborného vzdelávania v oblasti stavebníctva k potrebám trhu práce, ktorý zabezpečí Spojená škola v Modrom Kameni v spolupráci s partnerom z mesta Balassagyarmat. Tieto aktivity sa blížia ku koncu. Realizáciu a riadenie všetkých projektov TAPE zastrešuje Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia v úzkej spolupráci s maďarským partnerom Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány (Nadácia pre rozvoj pohraničného územia). Tieto projekty posilnia hospodársky rozvoj prihraničného regiónu, mobilitu pracovnej sily a zlepšenie situácie v oblasti zamestnanosti.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu