Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava


Dátum: 22.03.2022

Obrázok k aktualite Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava
Názov: Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava


Vysomarch_1
Krátky popis: Ekologická cyklodoprava a turizmus, cezhraničná spolupráca a regionálny rozvoj, vytváranie nadnárodných partnerstiev, ale najmä prepojenie slovenskej strany a rakúskej strany prostredníctvom obcí Vysoká pri Morave a Marchegg. To všetko prinesie v poradí druhý cyklomost cez rieku Morava. Výstavbu spustili v apríli 2021, slávnostné otvorenie bude v máji 2022. Spolu s Cyklomostom slobody sa takto vytvorí cyklistický okruh dlhý približne 21,5 km.

Prijímateľ:  Bratislavský samosprávny kraj, Land Niederösterreich
Vysomarch_2
Celkové oprávnené náklady projektu:  5 912 800,00 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 5 025 880,00 EUR (prostriedky EÚ - EFRR); 217 080,00 EUR (ŠR SR)

Vlastné zdroje:  669 840,00 EUR

Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko
Vysomarch_3
Doba realizácie projektu: jún 2017 – jún 2022
 
 
Skočiť na hlavné menu