Čerpanie zdrojov EÚ v Integrovanom regionálnom operačnom programe presiahlo miliardu eur


Dátum: 26.01.2023

Obrázok k aktualite Čerpanie zdrojov EÚ v Integrovanom regionálnom operačnom programe presiahlo miliardu eur

 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyčerpal z prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 ku koncu minulého roka 1,04 mld. eur. Podiel tak dosiahol 53,87 % z plánovanej sumy zhruba 1,94 mld. eur. Využívanie európskych zdrojov na regionálne projekty v tomto programe v porovnaní so záverom novembra medzimesačne vzrástlo takmer o 70 mil. eur a miera o 3,61 percentuálneho bodu. Čerpanie financií EÚ oproti koncu roka 2021 sa medziročne zvýšilo o viac ako 304 mil. eur, resp. o vyše 41 % a podiel vzrástol o 14,89 percentuálneho bodu. Informácie o implementácií európskych štrukturálnych a investičných fondov sú zverejnené na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), to je riadiacim orgánom uvedeného programu.

Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci IROP v závere roka 2022 dosiahlo 154,8 mil. eur, teda necelých 50 % z takmer 312 mil. eur. Zazmluvnené sú prostriedky EÚ v objeme 2,07 mld. eur, čo je skoro o 7 % viac ako celková alokácia programu, platné výzvy na projekty z eurozdrojov predstavujú takmer 3 mld. eur, čiže zhruba o 54 % viac ako vyčlenená suma.

V programe treba do konca roka 2023 využiť z prostriedkov EÚ ešte približne 893 mil. eur, teda viac ako 46 % alokácie. Pre vyčerpanie zvyšnej sumy by sa malo využívanie európskych zdrojov zvýšiť priemerne na vyše 74 mil. eur mesačne. IROP je podľa finančného objemu piaty najväčší z jedenástich programov, vrátane Programu rozvoja vidieka. Z hľadiska úrovne čerpania eurozdrojov zostáva na predposlednom desiatom mieste a podľa podielu zazmluvnenia na prvej pozícii.

IROP zahŕňa osem prioritných osí. Spomedzi nich je najvyššia miera čerpania eurozdrojov na technickú pomoc, do konca vlaňajška na ňu išlo takmer 96 % zo 62 mil. eur. Na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie využili cez 83 % z 297 mil. eur, na ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 62 % zo 718 mil. eur, na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch skoro 43 % zo 428,5 mil. eur. Na projekty miestneho rozvoja vedeného komunitou minuli vyše 28 % z viac ako 83 mil. eur, na mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch necelých 23 % z vyše 111 mil. eur. Zo zdrojov iniciatívy REACT-EU našlo uplatnenie zhruba 25 % z 228,5 mil. eur a na súvisiacu technickú pomoc takmer 16 % zo 7,3 mil. eur.


Skočiť na hlavné menu