Čerpanie starých zdrojov EÚ v desiatich programoch zostáva pod hranicou 10 miliárd eur


Dátum: 26.03.2023

Obrázok k aktualite Čerpanie starých zdrojov EÚ v desiatich programoch zostáva pod hranicou 10 miliárd eur
Čerpanie prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 v desiatich operačných programoch stále nedosiahlo 10 miliárd eur. K naplneniu tohto prelomového objemu podľa stavu k 28. februáru tohto roka chýbalo ešte 218 miliónov eur. Ku koncu uplynulého mesiaca boli schválené zdroje EÚ vo výške 9,78 miliardy eur, čo je 67,45 % z celkového záväzku týchto programov v objeme 14,5 miliardy eur. Vyplýva to z čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejneného na portáli Ministerstva financií SR ako orgánu auditu. Tieto údaje nezahŕňajú využívanie eurozdrojov v Programe rozvoja vidieka v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
Pre vyčerpanie celkovej alokácie desiatich programov podľa stavu koncom februára zostáva využiť na úrovni prijímateľov do 31. decembra 2023 a následne predložiť na Európsku komisiu do konca apríla 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške približne 5,07 miliardy eur.

Najviac europrostriedkov treba využiť v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, a to 2,28 miliardy eur. Ide o najväčší program s alokovanými zdrojmi EÚ v objeme 6 miliárd eur. V programe Kvalita životného prostredia je nutné využiť ešte viac ako 1 miliardu eur z 2,8 miliardy eur, v Integrovanom regionálnom operačnom programe vyše 900 miliónov eur z viac ako 1,9 miliardy eur, v programe Ľudské zdroje viac ako 700 miliónov eur z takmer 3 miliárd eur.

Program Efektívna verejná správa má vyčerpať ešte 77,5 milióna eur z 355 miliónov eur, programy cezhraničnej spolupráce Slovenska s Českom a Rakúskom viac než 30 miliónov eur z 90 miliónov eur, resp. 76 miliónov eur. Program Technická pomoc by mal vyčerpať zvyšných necelých 12 miliónov eur zo 159 miliónov eur, Rybné hospodárstvo vyše 5 miliónov eur z takmer 9,5 milióna eur a Interact III skoro 4 milióny eur z 39 miliónov eur.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu