Čerpanie starých eurozdrojov v desiatich programoch dosiahlo takmer 10 miliárd eur


Dátum: 19.04.2023

Obrázok k aktualite Čerpanie starých eurozdrojov v desiatich programoch dosiahlo takmer 10 miliárd eur
Čerpanie finančných zdrojov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 v desiatich operačných programoch sa priblížilo k desiatim miliardám eur. K dosiahnutiu tejto sumy podľa stavu k 31. marcu tohto roka zostávalo využiť ešte cez 27 miliónov eur. Ku koncu uplynulého mesiaca boli schválené prostriedky EÚ vo výške 9,97 miliardy eur, čo je 68,76 % z celkového záväzku týchto programov v objeme 14,5 miliardy eur. Vyplýva to z čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejneného na portáli Ministerstva financií SR ako certifikačného orgánu. Tieto údaje nezahŕňajú využívanie eurozdrojov v Programe rozvoja vidieka.
 
Pre vyčerpanie celkovej alokácie desiatich programov podľa stavu koncom marca zostáva využiť na úrovni prijímateľov do 31. decembra 2023 a následne predložiť na Európsku komisiu do konca apríla 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške viac ako 5 miliárd eur. Objem čerpania eurozdrojov oproti koncu februára vzrástol skoro o 191 miliónov eur a úroveň o 1,31 percentuálneho bodu, pričom suma, ktorú majú prijímatelia využiť do konca roka, klesla o 3,2 milióna eur.
 
Rozdiel medzi alokáciou a čerpaním eurofondov na národnej úrovni, čiže na úrovni ministerstva financií, dosiahol cez 4,5 miliardy eur. Je to minimálna suma, ktorú zostáva vyčerpať a predložiť v súhrnných žiadostiach o platbu na ministerstvo financií z jednotlivých rezortov. Viac ako 5 miliárd eur je podľa rezortu financií potrebné deklarovať na Európsku komisiu, aby SR vyčerpala pridelené prostriedky z celkovej alokácie na programy v programovom období 2014 až 2020. „V rámci sumy potrebnej deklarovať na Európsku komisiu je časť výdavkov už schválená na národnej úrovni ministerstvom financií a čaká na najbližšie zaradenie do pripravovaných žiadostí o platbu na Európsku komisiu,“ vysvetlilo pre agentúru SITA ministerstvo.
 
Súhrnné žiadosti o platbu sú na národnej úrovni schvaľované priebežne počas celého roka, pričom každý operačný program má určené dva termíny v mesiaci. „Žiadosti o platbu na Európsku komisiu sú zo strany certifikačného orgánu predkladané podľa podmienok tzv. účtovných rokov v zmysle nariadenia EÚ, a to priebežne v závislosti od výšky objemu schválených výdavkov na národnej úrovni,“ priblížil rezort financií. „Zároveň platí, že na Európsku komisiu môžu byť deklarované oprávnené výdavky, ktoré boli schválené na úrovni certifikačného orgánu, z toho dôvodu vzniká v čase uvedený rozdiel v sumách potrebných vyčerpať a v sumách potrebných deklarovať,“ dodalo ministerstvo financií.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu