Čerpanie starých eurozdrojov presiahlo hranicu 10 miliárd eur


Dátum: 12.05.2023

Obrázok k aktualite Čerpanie starých eurozdrojov presiahlo hranicu 10 miliárd eur
: Čerpanie starých eurozdrojov presiahlo hranicu 10 miliárd eur
 
Objem schválených finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 dosiahol k 30. aprílu v desiatich operačných programoch zhruba 10,1 mld. eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 69,62 % z celkového záväzku týchto programov vo výške 14,5 mld. eur. Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva využiť na úrovni prijímateľov do 31. decembra 2023 a následne predložiť na Európsku komisiu do konca apríla 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške 4,7 mld. eur. Tieto údaje nezahŕňajú využívanie eurozdrojov v Programe rozvoja vidieka. Vyplýva to z informácií o čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva financií SR.
 
Najviac eurozdrojov treba ešte deklarovať pre vyčerpanie prostriedkov EÚ v najväčšom Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, a to 2,1 mld. eur. V programe Kvalita životného prostredia zostáva minúť 982 mil. eur, v Integrovanom regionálnom operačnom programe 851 mil. eur, v programe Ľudské zdroje viac ako 612 mil. eur.
 
Program Efektívna verejná správa má využiť ešte takmer 70 mil. eur, programy Interreg cezhraničnej spolupráce Slovenska s Rakúskom a s Českom 27 mil. eur a skoro 23 mil. eur. Program Technická pomoc by mal vyčerpať zvyšných viac než 9 mil. eur, Rybné hospodárstvo cez 5 mil. eur a program Interact III necelé 4 mil. eur.


Zdroj: SITA
Skočiť na hlavné menu