Čerpanie starých eurofondov stále rastie nad úrovňou alokácie, priblížilo sa k hranici 15 miliárd eur


Dátum: 16.05.2024

Obrázok k aktualite Čerpanie starých eurofondov stále rastie nad úrovňou alokácie, priblížilo sa k hranici 15 miliárd eur
Schválený objem prostriedkov Európskej únie v uplynulom programovom období 2014 až 2020, ktoré sa ešte uzatvára, sa priebežne stále zvyšuje. K 30. aprílu dosiahol 14,92 miliardy eur, čo predstavuje čerpanie starých eurofondov na úrovni 102,9 % oproti celkovému záväzku desiatich operačných programov 14,5 miliardy eur. Schválené eurozdroje vyčlenenú sumu presiahli o 421 miliónov eur.

„Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť na Európsku komisiu v roku 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške 820,6 milióna eur,“ informovalo na svojom portáli Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán. V porovnaní s koncom marca využívanie, resp. schvaľovanie eurozdrojov, v apríli vzrástlo o vyše 194 miliónov eur, podiel čerpania sa zvýšil o 1,34-percentuálneho bodu. Za štyri mesiace tohto roka dočerpávanie prostriedkov EÚ z predošlého, dobiehajúceho obdobia dosiahlo 1,81 miliardy eur, oproti koncu vlaňajška je úroveň vyššia zhruba o 12,5-percentuálneho bodu. Minimálna suma oprávnených výdavkov, ktoré treba predložiť do Bruselu, sa v apríli znížila o 1,17 miliardy eur, resp. od začiatku roka o 1,22 miliardy eur.

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) ku koncu apríla využil na projekty zo zdrojov EÚ 2,23 miliardy eur, čo je o 15 % viac ako plánovaná suma vyše 1,9 miliardy eur. Stopercentnú úroveň čerpania presiahlo aj ďalších päť programov.

Cezhraničný program Interreg Slovensko - Česko má podiel cez 105 % s využitými takmer 95 miliónmi eur, Efektívna verejná správa má úroveň 101,81 % s 361 miliónmi eur, program Ľudské zdroje zhruba 101,65 % s viac ako 3 miliardami eur. Najväčší Operačný program Integrovaná infraštruktúra dosiahol mieru čerpania eurozdrojov 101,5 %, pričom využil zhruba 6,1 miliardy eur, program Technická pomoc má úroveň 100,34 % s takmer 160 miliónmi eur. Dva programy sa priblížili k 100-percentnej hranici čerpania eurozdrojov. Operačný program Kvalita životného prostredia dosiahol podiel 99,5 %, keď použil 2,8 miliardy eur, program cezhraničnej spolupráce Interact III s 39 miliónmi eur vyčerpal 99,3 % alokácie. Program Interreg Slovensko - Rakúsko s úrovňou takmer 93 % minul skoro 67 miliónov eur. Najnižšiu mieru mal naďalej program Rybné hospodárstvo s podielom takmer 54 %, minul viac ako 4 milióny eur. V rámci iniciatívy Európskej komisie REACT-EU, ktorá je určená na podporu zmiernenia vplyvov pandémie koronavírusu, bolo v SR k 30. aprílu schválených z prostriedkov EÚ skoro 683 miliónov eur, čo je zhruba 95,5 % z vyčlenenej sumy 722 miliónov eur.

Z nevyužitých eurofondov v programovom období 2014 - 2020 bolo presunutých na financovanie riešenia dopadov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine (FAST CARE) v troch programoch bezmála 340 miliónov eur. Schválených bolo zhruba 282,5 milióna eur, čo znamená čerpanie na úrovni cez 83 %. Iniciatíva SAFE umožňuje využiť nevyčerpané zdroje EÚ na zníženie zvýšených nákladov na plyn, prípadne elektrinu pre zraniteľné domácnosti. Jej cieľom je pomôcť prekryť náklady na spotrebu energie dodávateľom kompenzáciou rozdielu medzi trhovou cenou a limitom určeným vládou SR. Na tieto opatrenia je predbežne vyčlenená z troch programov viac ako 1 miliarda eur. Ku koncu apríla boli schválené financie za vyše 890 miliónov eur, teda cez 86 % z uvedenej sumy.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu