Čerpanie starých eurofondov presiahlo 12 miliárd eur, podiel sa priblížil k 85 percentám


Dátum: 09.11.2023

Obrázok k aktualite Čerpanie starých eurofondov presiahlo 12 miliárd eur, podiel sa priblížil k 85 percentám
Čerpanie prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 31. októbru 12,27 miliardy eur. Predstavuje to 84,62 % z celkového záväzku desiatich operačných programov v objeme 14,5 miliardy eur. Pre vyčerpanie celkovej alokácie v zvyšných dvoch mesiacoch tohto roka zostávalo minúť 2,23 miliardy eur, teda viac ako 15 %.

Vyplýva to z informácií o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Využívanie európskych prostriedkov v októbri oproti koncu septembra vzrástlo skoro o 803 miliónov eur a podiel o 5,54 percentuálneho bodu. Ide o najvyšší medzimesačný nárast v čerpaní eurofondov z predošlého obdobia. Slovensko za desať mesiacov roka 2023 z týchto prostriedkov využilo zhruba 2,67 miliardy eur, pričom úroveň sa od začiatku roka zvýšila o viac ako 18 percentuálnych bodov. V priebehu roka dočerpávanie starých eurozdrojov predstavovalo mesačne priemerne 266,5 milióna eur. Domáce spolufinancovanie k eurozdrojom zo štátneho rozpočtu k 31. októbru dosiahlo 1,74 miliardy eur, čiže 81,65 % z viac ako dvoch miliárd eur. V desiatich programoch bolo z prostriedkov EÚ ku koncu uplynulého mesiaca zazmluvnených takmer 16 miliárd eur, skoro o 10 % viac ako je celková alokácia 14,5 miliardy eur. Platné výzvy a vyzvania vo výške 22,8 miliardy eur túto sumu presiahli o 57,5 %.

Čerpanie eurofondov spolu s Programom rozvoja vidieka, ktorý je možné implementovať až do konca roka 2025, k záveru októbra predstavovalo 13,67 miliardy eur. Je to zhruba 81,5 % zo zvýšenej alokácie skoro 16,78 miliardy eur. Zazmluvnených je spolu s týmto programom 17,76 miliardy eur, skoro o 6 % viac ako celková suma, pričom objem výziev za viac ako 25 miliárd eur je vyšší o polovicu. Najvyšší podiel čerpania zdrojov EÚ ku koncu októbra mali programy Interact III s 99,3 % z viac ako 39 miliónov eur a Technická pomoc s 98,5 % zo 159 miliónov eur. Program Ľudské zdroje využil cez 90 % z 3 miliárd eur, Efektívna verejná správa skoro 89 % z 355 miliónov eur, najväčší program Integrovaná infraštruktúra vyše 87 % zo 6 miliárd eur. Program Interreg Slovensko - Česko vyčerpal 85,5 % z 90 miliónov eur, Integrovaný regionálny operačný program viac ako 85 % z 1,9 miliardy eur, Interreg Slovensko - Rakúsko cez 82 % zo skoro 76 miliónov eur, Kvalita životného prostredia 71,5 % z 2,8 miliardy eur a Program rozvoja vidieka 61,5 % z takmer 2,3 miliardy eur. Stále výrazne zaostáva program Rybné hospodárstvo, ktorý minul tretinu zo 7,7 milióna eur.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu