Čerpanie starých eurofondov presiahlo 11 miliárd eur, podiel je nad 77 percentami


Dátum: 18.09.2023

Obrázok k aktualite Čerpanie starých eurofondov presiahlo 11 miliárd eur, podiel je nad 77 percentami

Čerpanie prostriedkov Európskej únie v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 dosiahlo k 31. augustu takmer 11,18 miliardy eur. Predstavuje to zhruba 77,1 % z celkového záväzku desiatich operačných programov v objeme 14,5 miliardy eur. Pre vyčerpanie celkovej alokácie v zvyšných štyroch mesiacoch roka zostávalo minúť 3,32 miliardy eur. Vyplýva to z informácií o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

Využívanie európskych prostriedkov v auguste medzimesačne vzrástlo o 250,5 milióna eur, resp. o 1,73 percentuálneho bodu a oproti júlu sa mierne spomalilo. Za osem mesiacov tohto roka dosiahlo 1,57 miliardy eur a podiel sa zvýšil o 10,8 percentuálneho bodu. Od začiatku tohto roka tak čerpanie eurofondov predstavovalo za mesiac priemerne 196 miliónov eur. Domáce spolufinancovanie k eurozdrojom zo štátneho rozpočtu bolo k 31. augustu vo výške 1,65 miliardy eur, čiže 77,6 % z viac ako dvoch miliárd eur. V desiatich programoch bolo z prostriedkov EÚ ku koncu augusta zazmluvnených 15,21 miliardy eur, čo je skoro o 5 % viac ako celková alokácia 14,5 miliardy eur. Platné výzvy a vyzvania vo výške 22,52 miliardy eur túto sumu presiahli približne o 56 %.

Ohrozené sú stále stovky miliónov eur. Z pôvodne očakávaných osemsto miliónov eur by z prostriedkov EÚ mohla prepadnúť menej ako polovica. Poverený minister investícií Peter Balík potvrdil, že viac ako polovicu zo spomínanej ohrozenej sumy už zachránili. „Stále sa ale snažíme robiť všetko preto, aby neprepadol ani jeden eurocent do konca tohto roka. Snažíme sa apelovať na jednotlivých ministrov, aby dozerali na projekty, ktoré už sú zazmluvnené, aby sa stihli zrealizovať,“ povedal pre RTVS Balík. Podľa neho zo zostávajúcich 3,32 miliardy eur na dočerpanie možno odpočítať rôzne flexibility, napríklad výdavky na zmiernenie energetickej krízy, či pomoc utečencom z Ukrajiny. „A dostávame sa na sumu približne 2,16 miliardy eur, ktoré potrebujeme vyčerpať do konca tohto roka,“ uviedol minister investícií.

Čerpanie eurofondov spolu s Programom rozvoja vidieka, ktorý je možné implementovať až do roku 2025, k záveru minulého mesiaca predstavovalo 12,57 miliardy eur. Je to takmer 75 % z aktuálnej alokácie skoro 16,78 miliardy eur. Zazmluvnených je 16,86 miliardy eur, viac ako 100 % celkovej sumy, pričom objem výziev za 24,91 miliardy eur je vyšší zhruba o polovicu.

Najvyšší podiel čerpania zdrojov EÚ majú programy Interact III s 99,3 % z viac ako 39 miliónov eur a Technická pomoc s takmer 97,5 % zo 159 miliónov eur. Program Ľudské zdroje využil 86,5 % z 3 miliárd eur, Efektívna verejná správa skoro 85 % z 355 miliónov eur, Interreg Slovensko - Česko bezmála 82 % z 90 miliónov eur, Integrovaný regionálny operačný program necelých 78 % z 1,9 miliardy eur. Objemovo najväčší program Integrovaná infraštruktúra vyčerpal takmer 75 % zo 6 miliárd eur, Interreg Slovensko - Rakúsko cez 75 % zo skoro 76 miliónov eur, Kvalita životného prostredia 69 % z 2,8 miliardy eur a Program rozvoja vidieka zhruba 61 % z 2,3 miliardy eur. Stále výrazne zaostáva program Rybné hospodárstvo, ktorý minul tretinu zo 7,7 milióna eur.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu